بازگشت دوباره

درمیان دود و دم و دلمردگی و سختی تنفس و خسته از بوق و پز و فیس و افاده جماعت ولنگار که سوهان اعصابت شده اند دمار از روزگار مان در آمده است و از این همه بلا و رنج و نکبت خود خواسته عبرت نمی گیریم و بر بازگشتی دوباره تن نمی دهیم و می مانیم هر چند مرداب را باور نداریم و به رود می اندیشیم !راه خانه را گم کرده ایم شاید چون چشمی در انتظار مانیست و یا چشم های منتظر را نمی بینیم! ،همه ما به نوعی اسیر شدیم و در دام جاذبه ای فریباگرفتار گردیدیم!

وهمه ما هر روز گاهی با ضجه آرزو می کنیم از حصاری که معیشت با حلقه های رنگارنگش اطراف ما ایجاد کرده است. و شاید خود ایجاد کرده ایم و چون کرم ابریشم هر روز با تنیدگی لایه هایش را محکمتر می سازیم ازاردوگاهی ناخواسته که در آن قرار گرفته ایم روزی رهاشویم و چون پروانه از پیله بدر آییم و پرواز کنیم تا از آسمان ،زمین را به تما شا بنشینیم ودر فرود برزیباترین گلبرگ خانه کنیم!

حصارهای تنگ خانه،شغل،تحصیل وووو

مارا نیز از سرزمین کودکی و درک مهربانی مادر، تصویر ملموس رنج پدر دور کردند و غریبانه در تنگنای حصار به اسارت افتادیم و گیر کردیم و دست و پا می زنیم!تازیانه غربت را هر روز بر گرده احساس می کنیم و دراین عادت همیشگی غوطه می خوریم امادریغ!

هنوز نگاه به فردایی داریم شاید روزی بیاید پلاکاردها جلوی مسجد جامع شهر و سراسر بازاروخیابانها ابتدای ورودی شهر در مسیر عابران نصب شوند و از میدان ورودی با عبور از جلوی بنرها و پلاکاردها اهالی مهربان و باوفای شهر از شوق دیدار مجدد و از فر ط ذوق زدگی ما را بر دوش بگذارند و دوباره به شهرمان برگردیم و با شکوهی غیر قابل وصف هلهله کنان مقدممان را گرامی بدارندوبا چراغانی کردن و آذین بستن محله با لهجه زیبا و سرشار از صدق و صفای هم محله ایها خوش آمدگویند و بچه ها به صف شوند و سرود های زیبا بخوانند ! ! آنروز اسطوره خواهیم شد و برگی بر تقویم این دیار سربلند اما غریب خواهیم افزود و در ذهن همیشه شهر خواهیم ماند ! آن روز ما را نیز در بازگشتی دوباره آزاده خواهند خواند زیرا حصار خویش را از غربت نا ملایمات شکسته ایم و دوباره دستهای گرم همتباران را به گرمی فشرده ایم ،ردای آزادگی بر تن هرکس پوشانده نمی شود این ردا لیاقت می خواهد باید سختی هارا ،رنجهارا ،غربت را ،جدایی را ، بی کسی را، تاثیر دعا را و عاشقی راچشیده و با حسی مردم مدارانه و دین باورانه به افقهای پیش رو امیدوارباشد همانگونه که شیردلان عرصه دفاع مقدس با چشیدن طعم مرارت آزادگی را معنا کردند و همه حصارها را شکستند و مقاومت و پایداری را بر عقیده آشکار نمودند و عطر معنویت را با صبوری در جهان منتشر کردند و ۲۶مرداد به موطن خویش بازگشتند باید بتوان از این روز یک الگو گرفت و با این الگو در قلبها جاودانه شد و عزمهارا برای تغییر فضامضاعف کرد ،کاش ما هم به خویش بازگردیم! و آزاده شویم ، و با طعم خوش آزادگی پس از یک رزم جانانه و بی بدیل با توکل بر آفریننده آزادی به اعتلای موطن خویش بیندیشیم ، حماسه بازگشت آزادگان در ۲۶ مرداد می تواند مسیری باشد برای نگاهی دوباره به آنجا که هویت ما و یادگار نیاکان ما را در خود دارد و تلنگری باشد بر کسانی که خود را پشت دیوارها محبوس کرده اند شاید از درد بی تفاوتی رها شوند و بر گردند .

آزادگان سرافرازخوش آمدید دلاور مردان ،هنوز بر دلتنگیهایتان دلها می گیرند ،دعا کنید ماهم بر گردیم به همان مسیری که باید بر گردیم و در کنار سروهای سربلند بایستیم که مهربانانه در بلوار زندگی آدما کاشتیدتا حس قشنگ از تماشای منظره سرسبزی و تنفس در هوایی لطیف فراهم گردد ، چون پرستو در موسم بهار و فصلی که شکوفه ها باز می شوند

/ 0 نظر / 104 بازدید