نامگذاری معابر و اماکن شهری

 و تا کنون به این مشکل پی نبرده بودم! مجبور می شدم تااز مهمانان بخواهم در میدان بالای خانه مسکونیم توقف نمایند که بتوانم با اندکی پیاده روی بسوی میدان مهمانان را به خانه ببرم! دو خیابان فرعی رامزین به نام شهدایی که در همانجا سکونت داشته اند نموده اند ولی خیابانهای اصلی بدون تابلو و درج نامی مناسب رها شده اند ! به این مسئله عمیق شدم و یک روز را اختصاص به این امر دادم و در شهر گشتی زدم و  نگاهی بر تابلوهای معابر انداختم و نامهایشان را مرور کردم و تناسب نامها را با اماکن بررسی نمودم! 

 شقایق،گلستان،بهارستان،شکوفه،کشاورز،و... اسمهایی که با کوچه ها و معابر همخوانی نداشتند و گاهی کوچه هایی که نامی برای آنها انتخاب نشده بود و مانند آدمهای بی شناسنامه با اشاره نشان داده می شدند! گاهی هم خیابانها را با خیابان همنامشان در شهرهای دیگر مقایسه می کردم ! مانند خیابان کشاورز با بلوار کشاورز تهران! و با خود می گفتم که بلوار کشاورز تهران را بدلیل واقع شدن ساختمان وزارت کشاورزی در آن خیابان به این نام معرفی شده است ولی خیابان شهر ما به چه دلیل!؟

 شورای عالی انقلاب فرهنگی در یکصد و هفتاد و نهمین جلسۀ مورخۀ 14/1/67 برای تاکید و توجه به فرهنگ اجتماعی مصوبه ای داشته است که وظیفه مدیریت شهری را در این خصوص روشن نموده است  که چنین می گوید: «برای نامگذاری باید حتی المقدور از نام شخصیتهای بزرگ فرهنگی و ادبی و علمی در تاریخ تمدن اسلامی و همچنین از نام شهرها و اماکن مشهور در این تمدن استفاده کنند. این شخصیتها و شهرها و اماکن باید در درجۀ اول مربوط به تاریخ و جغرافیای ایران و در درجۀ دوم مربوط به تاریخ و جعرافیای سایر کشورهای اسلامی باشند... » برای تحقق و اجرای این مصوبه باید کمیته ای متشکل از افراد حقیقی و حقوقی در شهرستانها تشکیل گردد تا نام معابر و اماکن آموزشی را تعیین نمایند و در این راستا وظیفه شورای شهر از همه با اهمیت تر است، با وجودتأکید قانونی بر اهمیت نامگذاری مناسب معابر و اماکن ، مشاهده معابر شهری و اماکنی بدون نام و کم توجهی به این امر یا از روی آگاهی و تعمدی و یا اغراض شخصی صورت می گیرد و برخی خیابانها و کوچه ها با وجود داشتن نامهای بزرگ و شخصیتهای تاریخی به نام گُل و پرنده بسنده نموده اند !         

آنچه را دیدم زیبنده  شوشتر نبود که با وجود صدها رویداد تاریخی و  شخصیتهای علمی ، سیاسی ، فرهنگی نامها با هویت این دیار همخوانی و تناسب نداشت! با یک مرور کوتاه دریافتم به همان اندازه که به اهالی فرهنگ بی اعتنایی می شود به شخصیتهای ملی این دیار مانند شهیدضرغامپور فرمانده دلیر گردان،سردارشوشتری،شهید سید حسین علم الهدی دانشجوی مخلص و فرمانده سپاه هویزه ، شهید سید محمد جهان آرا فرمانده سپاه خرمشهر و نامهای بزرگ و ماندگاردیگری در تاریخ..نیز بی توجهی شده است.سید علی جهان آرا برادر سردار شهید سید محمد جهان آرا از مبارزان مسلمان انقلابی بوده است که قبل از پیروزی انقلاب در مبارزه با عوامل ساواک به فیض شهادت نائل گردید  و زندگی سراسر مبارزه این جوان رشید شوشتری می تواند الگویی برای جوانان این دیار گردد اما دریغ از کمترین اشاره!

 و یا اینکه نقش شوشتر در پیروزی انقلاب و شهدایی که تقدیم نمود برای امروز و نسل فردا معرفی نشده است و کسی از حرکت مردم این شهردر انقلاب اطلاعات و نشانی ندارد! یعنی محل شهادت نه محل سکونت شهید شکوه نیا ،شهید برگریزان ، شهید حمیدی ،شهید طهماسبی  و شهدایی که برای پیروزی انقلاب اسلامی جان خویش فدا کردند ...مورد غفلت قرار گرفته اند و به شناسایی مشهد شهیدان و ایجاد یادمان و زنده نگهداشتن نامهایشان پرداخته نشده است و در بوته گمنامی مانده اندکه خود می تواند درمانگاه اخلاقی و پر برکتی باشند  و نامهای بزرگ دیگری که در درون اوراق تاریخ سراسر حماسی این دیار می درخشند و در معرض دیدگان مردم و ساکنان امروز این دیار قرار نمی گیرند!.

تنها دلیل برای کم کاریهای موجود را شاید در  مساله عدم شناخت از تاریخ کهن منطقه و نیز حساسیت های موجود ناشی از سیاست زدگی فرهنگ دانست. کمیتۀ « نامگذاری اماکن و معابر شهر » با درک شرایط موجود ، با بهره گیری از نظرات محققان و پژوهشگران تاریخ و فرهنگ شوشتر،خط بطلانی بر این کاستیهای چندین ساله بکشند و با تغییر نگرشها ی موجود ( عدم مسئولیت و بی توجهی ها ) به این مقوله توجه مضاعف نمایند تا با معرفی ظرفیتهای علمی و فرهنگی شاهد رشد و شکوفایی شوشترباشیم که نامهای پرافتخار موتور محرکه فرهنگ جوامع هستند.

براستی گاهی سئوالی کوچک از دردی بزرگ پرده بر می دارد و می توان این درد را به آسانی درمان کرد با کمی تدبیر . خاتم الانبیا حضرت محمد(ص) یکی از وظایف اصلی والدین را انتخاب نام نیکو برای فرزندان می دانند و مدیران و اعضای شورای شهر مانند والدین خانواده در شهر هستند و وظیفه انتخاب نام نیکو بر عهده آنهاست .                

/ 0 نظر / 19 بازدید