نلسون ماندلا

نلسون ماندلاسمبل مبارزه با آپارتاید ومردی که مبارزه و استقامت راخسته و شرمنده ساخت تاعدالت محقق شود رفت  ونام خود را درتاریخ ماندگارکرد وبرای همیشه در دلهای مردم افریقاوهمه آزاداندیشان وحق طلبان زنده ماند.

هر روز صبح در آفـریقا آهویی از خواب بیدار می شود که می داند بایـد از شیر تندتر بدود تا طعمه او نشود و شیری که می داند باید از آهـــو تندتر بدود تا گرسنه نماند...

   مهم نیست که شیـر باشی یا آهو ، مهم این است که با طلوع آفتاب با تمام توان شروع به دویدن کنی.

/ 1 نظر / 16 بازدید
پيروند موري

سلام بايد مرد عدل و حق خواهي بود همچون ماندلا روحت شاد