شهدا نام ماندگاردر تاریخ

گاهی نوشته ای یا یک مصرع شعری جرقه ای می شود برای پرواز و گاهی بهانه ای می گردد برای  آشکار شدن مظلومیت باورهایت که جوانی ات و رفقایت را برایش داده ای تا گریه کنی و در فرط تنهایی شکایتها را نزد همان ببری که شهدا بسویش پرواز کردند و ما در انتظار پرواز در تماشای بالهایی که گشوده شد ماندیم وامروز سلاح را عوض کردیم تا شاید بتوانیم آسمانی شویم و اشکها را گواه گرفتیم برای اینکه خدا را راضی کنیم و به مهمانی خوانده شویم (یامن رأس ماله الرجا و سلاحه البُکا) زمزمه ای شد تا نا امید نشویم و مبادا شهدا این گوهر های تابناک هستی را به فراموشی بسپاریم و دل به تاریکی ببندیم!گریه می کنم:

رفتند رها ز عالم خاک شوند

تا آنکه همه راهی افلاک شوند

گرنسل به نسل بگذرد ممکن نیست

از دفتر اندیشه ما پاک شوند

آیین غبار روبی مزار شهیدان در هفته دفاع مقدس برنامه ای است که هر ساله انجام می گیرد تا آن پاکبازان مخلص که جان به جانان سپردند و دفاع را تقدیس کردند و برکت به این دیار دادند مورد قدر شناسی قرار گیرند و نام آنها در زندگی امروزی تکرار شود تا زندگی متبرک گردد و بر مدار اخلاق ادامه یابد و الگوها ی رفتاری به زیبایی عیان گردند و حرکت بسوی رستگاری شتاب گیرد و اهل این دیار بداند که هر چه هست از برکت نام این شهیدان است و ره آورد ایثار و فداکاری آنان به مردم آسایش و امنیت است و عدم توجه به این نامهای بزرگ کفران نعمت و ناسپاسی است و خط قرمز کشیدن بر برگی زرین از تاریخ مقدس این دیار است که با نام شهیدان مزین گردیده است که هر کس چنین پندارد و قصور کند دست رد بر سینه اش خواهد خورد .

در سینۀ خود داغ فراوان داریم

بنویس براین عقیده ایمان داریم

امنیت و آسایش خود را امروز

از برکت خون های شهیدان داریم

در هفته دفاع مقدس مزار شهیدان را غبار روبی کردند و همرزمان شهیدان برای شفا غبار را بر سر و صورت خود کشیدند و در این برنامه فرشتگان نیز همراهی کردند و به تماشای اخلاص در رفاقت نشستند و دعای حاضران را آمین گفتند و متعجبم در این ضیافت عاشقانه شهیدان چرا مسئولان خود را محروم ساختند و حضور نیافتند!؟ هر جا نام شهیدان است فرشته هست و همنشینی با فرشته ها برکت است و فیض و اما آنان که از این فیض محروم شدند فردا باید جوابی برای نبودن ارائه کنند اگر چه امروز کسی سئوالی نمی پرسد ! فردا غوغا می شود از گریه و مرا نیز تماشای تصویری از مراسم غبار روبی گلزارشهدا بهانه ای شد برای گریه و مصرعهایی که تسکین می داد .

IMG_8653 (Copy)

براستی هنوز خانواده های شهدا هستند همانهایی که امام عزیز امت آنان را چشم و چراغ ملت خواندند و می توانند از حماسه های فرزندان بی ادعا بگویند جای تعجب دارد که چنین انواری را برنمی تابیم و به تاریکی می گریزیم که بینایی تاریک نشینان نور گریز مشکل پیدا خواهد کرد و وای بر بی بصیرتهایی که گمان می کنند شهدا به فراموشی سپرده می شوند! فردایی که می آید بازهم نامها تکرار می شوند و شهدا گواهی می دهند بر آنانی که در رفاقت استوار ماندند و ناامید نشدند و  به بزرگی نام حماسه سازان تاریخ معاصر افتخار کردند و مورد ستایش قرار دادند و تکریم نمودند تا همه نسلها از فروزش نور شهیدان بهره گیرند و حقیقت را در یابند و به سرزمین خویش ببالند .

مسئولین که از برکت خون شهیدان به منصب رسیده اید جایتان خالی ! همرزمان وفادار شهدا درود بر وفاداریتان که بر عهد خویش ماندید ، و یاد شهیدان ماندگار است و از جامعه زدوده نمی شود نباید خود را از این فیض محروم سازیم شهیدان بی نیازند ما خیلی نیازمندیم خاطره هر شهید روح را جلا می دهد و عشق را معنی می کند چه زیباست این خاطره ها مرور شوند تا امروز بیشتر بدانند و خوشا به حال فرشتگان.

/ 1 نظر / 28 بازدید
انجمن فرزانگان کویر

با سلام دارم دعا می کنم هیچ وقت دلی بی فروغ نماند . دل های بی فروع درمانده اند............ التماس دعا انجمن فرزانگان کویر