انتخابات (10)

در هر دوره ائتلاف هایی با نام جبهه در سراسر کشورمتولد می گردندتا تنور صحنه سرنوشت ساز انتخابات را گرم نگه دارند و هرکدام  برنامه هایی را به مردم ارائه می دهندتا در ترازوی سنجش آنان محک بخورند و شاید خریدار شوند و انتخاب نمایند  که البته نگاه برنامه ای دراز مدت به افراد نامزد انتخاباتی کمرنگ است ! این دوره هم  عمدتا" در تهران لیستهای انتخاباتی متفاوتی با نامهای مختلف  اعلام گردید که بیش از همه  نبرد سرلیستها دیدنی و شنیدنی ست ! اما در مراکز استانها و شهرستانها کاندیدایشان مشترک است و این روند پیامی را به ملت می رساند که جبهه تشکیل شده تاریخ مصرف انتخاباتی دارند و افرادی برای ورود خویش به مجلس آنها را شکل داده اند و با آن می خواهند وزن اجتماعی خویش را به رخ رقیبان بکشند تا تسلیم گردند و در لیستهای متعدد قرار گیرند و به نوعی از مقاومت در قبال اصرار آنان عقب نشینی نمایند و شاکله آن مبتنی بر همین روال است ! با ورود به مجلس اشتیاق جبهه ای آنها فروکش می نماید نقطه مشترک همه جبهه تکیه به یکی از روحانیون خوشنام و ارزشمند است تا مشروعیت دینی و سیاسی خویش را تضمین نمایندبا مشاهده اهداف این جبهه ها به یک نگاه مشترک می رسیم که همه خدمت به ملت را اصلی ترین وظیفه می دانند و اگر بررسی کنیم همه سرلیستهای جبهه ها در دوره هشتم در یک لیست به نام جبهه متحد اصولگرایی وارد مجلس شده اند از علی مطهری و صدر و عباسپور و کاتوزیان تا کوچک زاده و زارعی و افتخاری و حسینیان که در بررسی مجدد نتوانستند نظر جبهه متحد را مساعد و متقاعد نمایند به اختصار جبهه های فعال در این دوره معرفی می شوند:

جبهه پایداری :جریان تندرو جوان درون دولت که همراهی بخشی از نمایندگان مجلس هشتم را با خود داشتند که تحت عنوان فراکسیون انقلاب اسلامی فعالیت می نمودندو تا قبل از واقعه خانه نشینی رییس جمهور و سکانداری رحیم مشایی گاهی به وکیل الدوله متهم می شدند  به دلیل تندرویهای فاحشی که در موضعگیریهای خود در برخورد با مسائل اجتماعی داشتند و ریاست مجلس طبق آیین نامه تذکرات آنها را موجه نمی دانست و ارائه طرحهای آنها با استقبال اکثریت مجلس روبرو نشد در تقابل با ریاست مجلس که ریاست فراکسیون اصولگرایان را نیز بعهده داشت وارد گود شدند چون می دانستند سهم چندانی در لیست تهران نخواهند داشت لذا همان طیف با همراهی مرتضی آقا تهرانی که معتقد است باید از شهرستان قم روحانی فاضل و اهل علم به مجلس راه یابد و مرتضی حسینیان که از بنیانگذاران جمعیت دفاع از ارزشهای انقلاب بودند و با احمد پورنجاتی و محمد شریعتمداری اعضای ستاد انتخاباتی حضرت آیت الله ری شهری را در دوره ای از انتخابات ریاست جمهوری به عهده داشتند دستهایشان را در دستان کوچک زاده و زارعی گذاشتند و با حمایت صادق محصولی جبهه پایداری را بنا نهادند و با استفاده از مشی و مرام آیت الله مصباح درعلاقه به گسترش فرهنگ اسلامی با تاکید بر کار تشکیلاتی و تایید ایشان برای حضور در همه عرصه ها به منظور دفاع از نظام اسلامی  فرصت را مغتنم شمردند تا از طلاب فاضل  که مقبولیت مردمی و ظرفیت علمی بالایی دارند وافتخار شاگردی معظم له را داشته اند برای تبلیغ جبهه خویش استفاده کنندتابتوانند با اتکا به آن علامه فقیه  کرسی های مجلس را به نام خویش نمایند !و یا در لیستهای صادره سهم بیشتری از تعداد کاندیداها به آنان تعلق گیرد که تجربه خوب علی اکبر ولایتی در مدیریت اصولگرایان هم نامزدهای حامی قبلی دولت و هم مردان دلخور و قهر کرده از دولت را به خوبی کنترل و از رادیکال نمودن فضا ممانعت بعمل آورد که نتیجه را در لیستهای منتشره به عیان می بینیم و می توانیم پیامها رادر همایشها در یابیم باید گفت انتصاب لنکرانی از اخراجی های دولت به عنوان سخنگوی این ائتلاف حکایت از درایت و تیز هوشی اعضای این جبهه داشت زیرا عدم کاندیداتوری ایشان کفه را به نفع کاندیداهایشان سنگین تر می سازد جبهه پایداری لایه ای جدیدتر و متشکل تر از رایحه خوش خدمت است که از نهاد ریاست جمهوری منشعب شده است  

جبهه متحد اصولگرایان: این ائتلاف از قدیمی ترین ائتلافهای انتخاباتی در کشور است که در تمامی ادوار حضوری فعال داشته و بخش اعظمی از مجلس را به خود اختصاص داده است هدایت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و همراهی با جامعه روحانیت مبارز که از چهره های درخشان انقلاب اسلامی هستند هم اعتماد مردم را به همراه دارد و هم امنیت روانی را برای آنها فراهم می سازد می توان گفت که یگانه جبهه ای که تاریخ مصرف  مشخص ندارد و در همه فصول با استناد به اصول اعتقادی چهارگانه ( اسلام،انقلاب،امام و رهبری) عرصه را گرم نگه می دارد و از چارچوب اعتقادیش کوتاه نمی آید اینان هستند مشورت با مقام معظم رهبری  و جذب حداکثری سرلوحه حرکت در هر انتخابات برای آنهاست و چهره های مورد وثوق و تاثیر گذار تشکلهای اصولگرا در این جبهه نقش آفرین هستند و به حکمیت ریش سفیدی تن می دهند که آیت اله مهدوی کنی و عسکر اولادی در قامت دو وزنه سنگین جایگاه خاص دارند هر چند آن دو بزرگوار نیز با همه توانایی و تجربه و تدبیر خردجمعی را تمکین می کنند و خود را محق تر از دیگران نمی دانند این روش در همه ادوار آنان را پیروز انتخابات نموده است هیچگاه گروههای مذهبی نتوانسته اند خارج از این جبهه در تهران موفقیتی کسب کنند رقیب این جبهه در همه ادوار اصلاح طلبان بوده اند که عملکرد شان آنها را از گردونه رقابت خارج نمودو رویگردانی مردم را به همراه داشت . جامعه اسلامی فرهنگیان،کارگران،بازاریان،کارمندان ،پزشکان، دانشگاهیان،وعاظ،جمعیت ایثارگران،حزب موتلفه،جمعیت رهپویان انقلاب ،جامعه زینب با محوریت جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه این جبهه را تشکیل داده اند

ائتلاف اصلاح طلبان:این جبهه از مجلس سوم با جدا شدن بخشی از روحانیون و تشکیل گروهی به نام مجمع روحانیون مبارز در مقابل جامعه روحانیت مبارز شکل گرفت و بنای آنها در تقابل با روحانیت مبارز گذاشته شد و خود را نماد اسلام ناب محمدی و دیگران را مدافع اسلام امریکایی می دانستند و قضاوت مردم را با این نگاه مورد سئوال قرار می دادند!! بعد از تشکیل مجلس ششم که بطور کامل و یکدست در اختیار شان بود با رادیکالیزه کردن فضا و حرکتهای اپوزیسیونی مانند تحصن و عدم تمکین حکم حکومتی و .. خستگی از بگومگو های فرصت سوز و تهدید دستاوردهای اصیل و خونبهای شهیدان رویگردانی مردم را به دنبال داشت  وموجب شد  فضای سیاسی را از دست آنان بگیرند و به چهره های جدید و کم شناخته ای که در عرصه های مختلف ایثار و فداکاری نموده بودند واگذار نمایند و آنان دوباره در یک بازسازی بعد از انتخابات مجلس خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آماده نمودند که این بار هم در قالب اپوزیسیون و طرح شعارهای رادیکالی متاسفانه در سال 88 جریاناتی را برای نظام رقم زدند که کودتا گونه جامعه ایرانی را متاثر و نگران نمود و یک اجماع بزرگ برای مقابله و رانش همه وابستگان به این جریان در مدیریت کلان بعمل آمد که این اقدام نابخردانه هزینه های زیادی بر کشور و نظام تحمیل کرد و حلاوت حضور میلیونی را از کام مردم گرفت و می توان گفت حادثه سال 88  نمایش حضور پر شکوه مردم را در بین الملل به سانسور کشاند و وجهه جهانی انقلاب را مخدوش کرد و حملات مکرر گروههایی که چشم دیدن این نظام را ندارند مولود فتنه 88 است که عناصر خارج نشین به آن واقعه هنوز افتخار می کنند! در این دوره نیروهای معتدل این جریان که معتقد به ارزشهای انقلاب هستند واز ظرفیت زقابت درون نظام بهره می جویندو مورد اعتماد شورای محترم نگهبان قرار گرفته اند پا به این عرصه نهاده اندو خبری از چهر های مشهوری که همیشه یک پای ثابت انتخابات بودند نیست! البته جمع زیادی از آنها خارج نشین شده اند و از درون دیش ماهواره می توان آنها را جستجو کرد و یافت!در این ائتلاف طیف مردمسالاری و خانه کارگر در سر لیست بودن باهم به مجادله افتاده اند و امکان ارائه دو لیست به نام مردم سالاری و جبهه فراگیر وجود دارد که روش مردم سالاری از بدو تاسیس چنین بوده است که یک تنه به میدان بیاید و این روش آنان را نسبت به دیگر اصلاح طلبان فعالتر درون نظام نگهداشته است  ، تا کنون اظهار نظری از بزرگان این طیف شنیده نشده است اما محتمل است در زمان رسمی تبلیغات رهبران این جریان فکری برای دفاع از نامزدها به میدان می آیندو سنگ تمام بگذارند که آنرا به فال نیک خواهیم گرفت تا به دامان مردم بر گردند روحانی این جبهه جوانی به نام زارع فومنی می باشد که در غیاب بزرگان مجمع هدایت تشکل را به عهده دارد .

صدای ملت: در مجلس هشتم ارائه طرح سئوال از رییس جمهور و عدم وصول آن اصلی ترین دلیل برای تشکیل این ائتلاف بوده است چه بسا اگر سئوال اعلام وصول می شد این جریان شکل نمی گرفت رهبران این ائتلاف عباسپور،کاتوزیان و علی مطهری می باشند که در هیئتهای اجرایی شهرستان رد صلاحیت شدند و در لیست جبهه متحد اصولگرایی قرار نگرفتند شاید چنانچه در آن لیست قرار داده می شدند چنین جریانی بوقوع نمی پیوست منتقدین دولت صفت و ویژگی افراد درون این ائتلاف است که فرزند شهید مطهری سر لیستی را بعهده خواهد داشت روحانی این جبهه علی عسکری نماینده سابق مجلس می باشد.

جبهه ایستادگی :اعضای این جبهه بیش از اینکه به ورود به مجلس بیندیشند توجه اصلی آنها به ریاست جمهوری اسلامی آینده ست و بنای این تشکل برای شناسایی افرادی خواهد بود که می توانند ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری آینده را با محوریت محسن رضایی اداره نمایند و هر چه بتوانند از شهرستانها به ویژه از مناطق زاگرس نشین نیروهای خود را به مجلس بفرستند موفقیت خود را برای کسب کرسی ریاست جمهوری بیشتر می بینند امیری فر و روح الامینی و بیادی اعضای اصلی ستاد محسن رضایی در انتخابات ریاست جمهوری نقش آفرینان این جبهه می باشند که تشکلهای درون جبهه ای را مانند حزب اعتدال و توسعه ،خدمتگزاران ، حزب سبز،آرمان ملت ،ایران زمین و آبادگران جوان را قبلا" هدایت نموده اند و با شاغلین در مجمع تشخیص مصلحت جمع های بسیاری فراهم آورده اند همچنین برادر ایشان امیدوار رضایی که تجربه چهار دوره نمایندگی مردم مسجدسلیمان و لالی را در کارنامه دارد در غیاب سید علوی سر لیست خواهد بود که این سر لیستی پیام روشنی برای سیاسیون خواهد داشت که درک آن مشکل نخواهد بود! ایجاد چنین جبهه ای ادبیات و رفتار حاج محسن را تغییر داده است که بیان پایان اصولگرایی و انتصاب داماد احمدی نژاد که مایل نبود در دولت کار کند از این تغییرات است که از آن بوی کاندیداتوری ریاست جمهوری بیش از هر فعالیت دیگری در عرصه های مهم کشور استشمام می شودو او می تواند به این پشتوانه حساب کند و تا آخر بایستد و شاید نام ایستادگی، دادن اطمینان به مردم باشد تا بدانند در نیمه های راه انصراف نخواهد داد و خواهد ایستاد

ائتلاف فراگیر اصولگرایان:این جریان بر خلاف نامش فراگیر نیست چون نتوانسته است لیست خود را در تهران بطور کامل سی نفره ببندد و اعتقاد به انتقاد مستقیم دارد می توان لیدر این جریان را حسن غفوری فرد دانست که در ادوار مختلف با حمایت ورزشکاران بدون قرار گرفتن در لیست به مجلس راه یافته است و علت عدم پذیرش لیستها را باید در خود او جستجو کرد که اعتقاد دارد توانمندی و تجربه اش از کسانی که در لیست قرار می گیرند بیشتر است و خود را محق می داند تا در ردیف بالا قرار گیرد لذا سر لیست بودن او برای جریانات قدیمی ممکن نیست و خود ائتلافی را شکل خواهد داد تا در صدرآن قرار گیرد و برای همسر گرامی آقای منوچهر متکی سخنگوی جبهه متحد باید ائتلافی وجود داشته باشد تا نام او در آن قرار گیرد و بتواند ادامه فعالیت دهد و منصرف نگردد!!

جبهه اتحاد ملی،انسجام اسلامی:با قرار نگرفتن نام لاله افتخاری در لیست جبهه متحد و اعلام اینکه آیت اله مهدوی کنی با تعدد لیستها مخالفتی ندارند او با فرزند آیت الله تسخیری شعاری را که رهبر معظم انقلاب در سال 89 اعلام فرمودند سرلوحه خویش قرار دادند تا شاید چهار سال دیگر شعار امسال که به نام جهاد اقتصادی اعلام گردید از سوی آنان تکرار شود ! این جبهه به بیداری اسلامی توجه دارد و بیداری انسانی را نفی می کند و مطمئنا" اگر خانم لاله افتخاری و تسخیری در جبهه متحد پذیرفته می شدند شاید ضرورتی به تشکیل ائتلاف نمی دیدند .

ائتلاف کاندیدای مستقل: این جریان توسط افرادی که در تشکلها و جریانات سیاسی موثر و فعال کشور حضور نداشته اند و چهر ه شان ناشناخته مانده است تشکیل گردیده و برای کم کردن هزینه های انتخاباتی  با هم به تفاهم می رسند تا بصورت مشترک و بالسویه وجهی را به هزینه های انتخاباتی اختصاص دهند و به دلیل عدم شناخت جناح های موجود از آنها خود را مستقل می نامند و برای معرفی خود از روشی خاص استفاده می کنند تا بتوانند بعد از انتخابات خود را در صحنه نگهدارند و با قرار دادن افرادی سرشناس در لیست که امکان رای آوری بیشتری دارند نگاهها را به خود معطوف می سازند و میدان لابی کاندیداهای شهرستانی را باز می گذارند تا با پرداخت وجوهی آنان را در لیست کشوری قرار دهند و تجربه ادوار نشان داده است که این گروه هرگز موفقیتی نداشته است و در تغییر فضای حاکم نقشی نتوانسته ایفا نماید

جبهه بصیرت و بیداری اسلامی :رد صلاحیت نایب رییس مجلس داستان غامض فضای کنونی ست و ظرفیت قابل توجه نامبرده در صحنه های مختلف انقلاب و نظام بر کسی پوشیده نیست اما بنا نیست راز گشایی کنیم و باید به نظر شورای نگهبان و جایگاه قانونی اش تمکین نماییم این امر او را از قرار گرفتن در لیست جبهه متحد که همیشه تا مرز سر لیستی آن پیش رفته است محروم کرد و از درون همین محرومیت جبهه ای به نام بصیرت و بیداری اسلامی متولد شد تا حضور خود را در عرصه به اثبات برساند و خط تکذیب بر شایعات کشد و نایب رییس ریاستش را بعهده گیرد !! لیست منتشره از سوی آنان عمدتا" همان جبهه پایداری می باشد و مشکل سر لیست است که با جبهه پایداری همین تفاوت را دارد که سر لیستش نفر دوم می باشد اما با ابهام در احراز صلاحیت رسایی و صدر تکلیف این جبهه نامشخص ماند تا ادامه فعالیتش در پرده ها بماند.

جبهه دانشگاهیان:با نگاهی صنفی به این میدان پای نهاده است اما درون این جبهه نگاه خاص سیاسی حاکم است و به نوعی می توان گفت این لیست تبلیغ و تاکیدی برای کاندیداهای پایداری ست تا دانشگاهی بودن اکثریت را به جامعه منتقل نمایند و باور کنند که دانشگاهیان می توانند گره های مشکلات را باز کنند.

 البته علاوه بر تشکلهایی که در پایتخت شکل می گیرند و با استانها برخوردهای قیم مآبانه دارند در استانها نیز ائتلافهایی صورت می گیرد که در این ائتلافها نگاه سیاسی و جناحی زیر پوشش قومیت قرار می گیرد و به جای شخصیت گرایی محض و نبرد سر لیستی  و برنامه محوری  به پایگاه ایلی و قومی توجه می گردد و کف رای طایفه برای پشتیبانی سیاسی معیار اصلی واقع می شود که آن را نمی توان مردود شمرد بلکه باید جهت داد تا در تقابل با اندیشه دینی قرار نگیرند و از این پتانسیل برای عمران و آبادانی و تحکیم ارزشهای انقلابی بهره برد بدون اینکه این توجه و نگاه خاص اتهام را بر دلسوزان وارد کند حتی جبهه متحد اصولگرایی هم به کف رای اهمیت می دهند هر چند حرکت متشکل اصولگرایان راه را بر تفرقه و اختلاف مسدود می کند و می تواند از نیرو سوزی ممانعت کند و فرصتها را طلایی نماید ! اما باید گفت که همه وظیفه دارند تا برای گرم کردن فضای انتخابات به هر نحوی تلاش نمایند که با توجه به حساسیت شرایط مشارکت حداکثری مردم فراهم گردد و یاس در اردوگاه دشمنان ایجاد و پایه های نظام مستحکم شود می توانم ویژگیهای کسی را که می خواهم انتخابش کنم و به او رای دهم را در این بیت شعر جستجو کنم و آینده را بدست توانایش بسپارم و خاطر جمع شوم که به جای گرفتن بالها پرواز را یاد م خواهند داد تا فردا که بیاید شاید در جبهه ای قرار گیریم که 313 نفر سرباز مومن و فداکار دارد:

 

 هرکه به من می رسد بوی قفس می دهـد

                        جز تو که پر می دهی تا بپرانی مـــــــرا

رضایت او را که منجی انسانهاست با انتخاب اصلح بدست آوریم

12 اسفند  به نام و با توسل به دوازه امام   

/ 2 نظر / 10 بازدید
chini

[لبخند] فکر کنم همون سادات در بیاد...

انجمن فرزانگان کویر

با سلام شخص تهیدست و مفلس شده………. چون به هر میلی که دل خواهی سپرد از تو چیزی در نهان خواهند برد انجمن فرزانگان کویر