ورزش درشوشتر

روزگاری درورزش ، شوشتر حرفهای زیادی برای گفتن داشت . دررشته والیبال قهرمان بلامنازع استان بود با بازیکنانی که بعدها جذب تیمهای بزرگ شدند مانند قلی پور،شطیط،ولی عرب و...

درکشتی نیز سرآمد در استان بود و سید احمد کلانتر پیشکسوت و مربی کشتی نیز بعنوان مربی تیم ملی انتخاب گردید وچندین ملی پوش مانند ارجمندی،علی بیگی و.. را تحویل جامعه داد.

درپرورش اسب رقیب نداشتیم !

درورزش زورخانه ای حرف اول را می زدیم.

در رشته هندبال ازدیگران جلوتر بود یم.

دررشته های دیگر گامهایی به جلو برمی داشت و در جذب جوانان به دسته های ورزشی موفقیتهایی را بدست آورده بود ولی امروزه در مجامع کمتر نام شوشتر به میان می آید و اُفت در رشته های مختلف کااملا"محسوس است و دیگران گوی سبقت را از آن ربوده اند که باید مسئولین در این خصوص چاره اندیشی نمایندزیرا ورزش شوشتر به فراموشی سپرده شده است و به دلیل پررنگ نمودن مسائلی که رنگ و بوی تبلیغاتی دارند متأسفانه امر ورزش مغفول ماند وسرمایه گذاری کافی در این راستا به عمل نیامد که با یک بررسی کوتاه می توان دریافت که پیشینه شوشتر در تربیت ورزشکاران بسیار غنی است و ازپشتوانه محکمی در این خصوص برخوردار است لازم است تا به جد در توسعه دسته های ورزشی تلاش شود که یقینا" خروجی بهترو بیشتری برای شهرستان خواهدداشت. تغییرات پیاپی در اهل ورزش وعدم توجه به گوش شکسته های کشتی و پنجه طلایی های والیبال چنین سرنوشتی را رقم زده است که باید تجدید نظر شود و همه دلسوزان را وارگود نمود تا رونق گذشته باز گردد.شوشتر بنیانگزار ورزش کبادی بود ولی حیف.....!! به داشتم داشتم عادت کرده ایم باید دارم دارم را یاد بگیریم و یاد دهیم!

باید از ورزش شوشتر بیشترگفت و نوشت وپیگیری نمود ،حتی بیشتر ازدانشکده علوم قضایی،علوم پزشکی،راه آهن و... که جامعه ورزشکار جامعه ای شاداب و باطراوت و حرکت آفرین وخلاق خواهد بود که می تواند بابکارگیری جسم سالم خلق کارهای بزرگ را رقم زند و دانشگاه زندگی را پر از دانشجویان مبتکر نماید . اقتصاد ورزش می تواند منابع بسیار برای آبادانی ایجاد کند پس به یاد گذشته و به پاس تقدیر از پهلوانان و قهرمانان نامی برای بهبود وضعیت ورزش شهرستان و مشارکت درتأمین منابع و توسعه اماکن و تقویت زیر ساختها برای تربیت قهرمان وهمراهی با مسئولین و مربیان یک گام برداریم که ظرفیت موجود می تواند پاسخگو باشد شاید فردا دوباره دست جوان همشهری به نشانه قهرمان بالا برده شود که دور از انتظار نیست کمی همت می خواهد که داریم و درعرصه های مختلف نشان داده ایم.وقتی دستی برای قهرمانی بالا رود همراه با آن آستینهای زیادی بالا کشیده می شوند تا گره ها را باز کنند و دنیا تغییرات شهرقهرمان را به نظاره می نشیند و تحسین می کند.باهم دستها را بفشاریم برای فردا که جوانان را برسکوهای افتخار ببینیم انشاالله.

/ 0 نظر / 44 بازدید