روز پزشک گرامی باد

اول شهریور سالرز تولد ابوعلی سینا که به عنوان روز پزشک نامگذاری شده است را به همه تلاشگران عرصه سلامت بویژه کارکنان دانشکده علوم پزشکی شهرستان شوشتر تبریک و شادباش می گوییم و تلاشها ی آنها را ارج می گذاریم و قدر شناس زحمات آنان هستیم و برایشان از خالق هستی سلامتی خواهانیم.

یاد پزشکانی که سالها به شوشتر خدمت کردند و رخت از جهان بسته اند همچون دکتر محمد جواد حبیبیان که سالها به طبابت صادقانه پرداختند و جای خالی شان را در این روزاحساس می کنیم  گرامی باد و برایشان طلب آمرزش می نماییم.

/ 0 نظر / 17 بازدید