شورش اندرخلق عالم شدبپا

این شعرازمصطفی سوارنژاد،تقدیم به همه آزادگان وشیفتگان مکتب عاشورایی امام حسین(ع) 

دل پر از آذر ز داغ توحسین
دست غم بر سر ز داغ توحسین
ناله دارد کنج فردوس برین
دخت پیغمبر ز داغ توحسین
شاهد قتل تو زین العابدین
شد غمین ، مضطر ز داغ توحسین
شورش اندرخلق عالم شد بپا
دیده ها شد تر ز داغ توحسین
گشت اشک دیدگان مسلمین
ذکر هرمنبر ز داغ توحسین
جمله نالان گشته درافغان و غم
شیعه جعفر ز داغ توحسین
کرد مختار از ره آزادگی
حرکتی دیگر ز داغ توحسین
آمد از ره شعرهای محتشم
چندصد دفتر ز داغ توحسین
بیدها لرزان و نخلستان کمان
شاخه ها بی بر ز داغ توحسین
ساکنان آسمان ها و زمین
غرق غم یکسر ز داغ توحسین
سر کند با دست ماتم آشنا
شاعر شوشتر ز داغ توحسین

/ 1 نظر / 17 بازدید
عمو عیسی

آفرین بر مصطفی عزیز که شعر ماندگاری جهت امام حسین ع سروده امید است که با ادامه کار روز بروز شاهد آثار گرانقدر شما باشیم موفق و ماید و پیروز و سلامت باشی -