انتخابات( 4)

با یک بررسی ساده به نگاه وویژگی خاص مردم شوشتر در تصمیم گیری اتنخاباتی شان پی می بریم و در می یابیم که درهمه ادوار انتخابات فراز و نشیب های ناشی ازشرایط حاکم اجتماعی و سیاسی برتصمیم گیری ها ی مردم شوشترموثر نیفتاده است و هرگز ورود در عرصه انتخابات از آن پدیده های مقطعی تاثیر نپذیرفته وهارمونی یکسان آنها تغییری نداشته است لذاباید گفت برای حضور در این آزمون سرنوشت ساز از رهنمودهای جناح یندی های سیاسی مرسوم در فضای کنونی خود را بی نیاز دانسته اند و در نعیین سرنوشت  و پیروزی کاندیدای خاص این مردم  نقش آنچنانی نداشته اند همچنین وجوددولتها با گرایشهای مشخص و فعالیت افراد همسو با آنان، شیوه و مشی رای دهندگان این دیار را رقم نزده اند ! البته بی اعتنایی به فضای سیاسی موجود تبعات و آسیبهایی با خود داشته که تاثیرشان را می توان در مشکلات کنونی شهر به عینه دید و گاهی بر آنان گریست ! شاید تحلیل و برداشت سیاسیون از این پروسه مردمی چنین باشد که از درک سیاسی برخوردار نیستند و وافعیتهای اجتماعی و شرایط سیاسی رانمی پذیرندو به قواعد تن نمی دهند!! ویا بگویند از تجزیه و تحلیل  مسائل عاجزند وبه منافع ملی توجهی ندارند ودر حصار منیت های منطقه ای وا مانده اند ! اما چنین نیست بلکه با آنالیز آرا و غوص کردن در مطالبات آنان تکیه و تاکید بر این نگرش را می توان دریافت  در واقع درک صحیح ازپیام آرا انتخاباتی مردم شوشتر نیاز مند هوشمندی و برخورداری از توان و شناخت علم سیاست و ارزیابی ریشه های تاریخی یک ملت  است که متاسفانه کمتر به آنها پرداخته می شود ونگاهی عمیق و موشکافانه به موضوع نمی گردد تاسف بیشتر از اینکه ارزیابان این پروسه حیاتی ریشه در همراهی این مردم و هویت و پیشینه آنان ندارند و مسبب ناتوانی دیگران دردرک این مردم فهیم می شوند و هرچه تکرار می شود بازهم حاضر نیستند رها کنند و بر یافته های بدون پشتوانه شان پافشاری می نمایند!تا ذهن مخاطبین متوخه شان گردد که موفق نمی گردند همانطور که پیش از این عرض کرده ام زبان رای شوشتریها رویکرد دینی دارد و هرکس با گفتمانی غیر یعنی یا از سر سیاست زدگی ویا تکیه بر جایگاه قومی یا اصالت به حرکتهای جناحی یاوابستگی به کانونهای قدرت و ثروت و یا تطمیع و تهدید بخواهد وارد شود بر اساس تجربه عینی ادوار گذشته یفینا" توفیقی نخواهد داشت برای رصد فضای انتخاباتی در شهرستان شوشتر  لازم است تا ویژ گیهای طیفهای مختلف و تاثیر گذار در انتخابات ر ا شناخت و باور کرد .

 در پست آینده به معرفی این طیفها خواهم پرداخت.

/ 3 نظر / 7 بازدید
انجمن فرزانگان کویر

با سلام آیا یک با یک برابر است ؟ ..........معلم ناله آسا گفت: بچه ها در جزوه های خویش بنویسید: یک با یک برابر نیست انجمن فرزانگان کویر

نورزاده

با سلام قطعا نظر شما خيرخواهانه است. اما در بوته امتحان و آزمايش نتايجي ديگر براي شوشتر ما محقق شده است. من سعي ميكنم از طيفي حكايت نكنم اما تجربه نشان داده به همان اندازه كه تجربه و تخصص عامل موفقيت بوده، به همان اندازه و بيشتر روابط و داشتن كانالهاي ارتباطي با مركز نشينان در حل مشكلات كارايي بيشتري داشته است. علاوه بر اينكه داشتن اطلاعات كافي از مشكلات لازمه كار است، داشتن ابزارهاي جلوبرنده موثرتر است. ضمنا نزديك شدن به يك نفر از تشتت آرا مهم تر است. بياييد يك دل شويم. به نظر بنده آقاي .....بوق.... مناسب تر از ديگران است