طبیعت شوشتر

فکر نکنید شوشتر شهر ویلاهای خصوصی شده است .اشتباه نکنید .خداوند آنقدر نعمت در این شهر قرار داده بیشمار که هرکدام را بنگری دلت باز می شود .آنجا پارکهای مصنوعی جایی ندارند همه چیز طبیعی است حتی خوراکیها نیز طبیعی اند .مناظر زیبا چشمانتان را مجذوب و دلتان را مسحور خواهد کرد و زلالی آب روان کارون مانند مردمش آهنگ یکرنگی را می نوازذ.و آب ترانه می خواند التفات کن تکرار می کند : شوشتر زیبا بمان! و باور کنیم ماندن را،شعرهای عاشقانه آب در شوشتر سروده می شوند با فرو ریختن آبشارها باید گوش جان بسپاری !

/ 0 نظر / 21 بازدید