انتظارات از شورای شهر شوشتر(11) تقویت و توجه به روابط عمومی

 لذا در گام اول باید در انتصاب افراد در روابط عمومی به شایستگیها توجه نمود وتواناییهایی را که در مدیریت روابط عمومی شهری مورد نیاز است التفات نمود و از رو در بایستی خودداری شود ضمن اینکه باید به روابط عمومی شهرداری با اهمیت تر از دفاتر و دوایر و ادارات دیگر نگریست  شایستگی و توانایی مسئول روابط عمومی را :1-توانایی تصمیم گیری برای انجام فعالیتهای روابط عمومی 2-توانایی استفاده از تخصص و تجربه کارکنان روابط عمومی 3-تلاش برای تدوین برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت 4-توانایی کنترل و سازماندهی فعالیتها و کارکنان روابط عمومی 5-توانایی تاثیر بر تصمیمات عالی سازمان ضمن اینکه برخوردهای محترمانه،متواضعانه،منصفانه صحیح و سریع با مراجعان از ویژگیهای اخلاقی او محسوب می شوند.

در این راستا مدیر روابط عمومی باید بتواندنکات شفاف ساختن اطلاعرسانی؛کارآمد کردن نظام کارشناسی دستگاه برای آن که دستگاه‌ها نوزایی داشته باشند؛عقلایی کردن فرایند تصمیم گیری در سازمان؛پویا و فعال کردن ارتباطات دو سویه و پاسخگو کردن دستگاه‌های اجرایی را رعایت نماید تا مشارکت را فراهم کند

در عرصه مدیریت شهری جذب سرمایه برای اجرای پروژه ها در بسیاری از مناطق موضوع جدیدی محسوب می شود و با توجه به اینکه به طور طبیعی هر طرح،‌برنامه،قانون و دستورالعمل جدید در تمامی جوامع، کشورها و در سطح پائین تر در سازمانها و موسسه ها در بدو امر و در هنگام اجرای آن برای نخستین بار،از سوی عموم مردم و مخاطبان اصلی آن با ابهاماتی مواجه می باشد؛ لذا موضوع جذب سرمایه در مدیریت شهری نیز باعث حساسیت جامعه و افکار عمومی و مشکل شدن عملیاتی نمودن آن از سوی مسئولان اجرائی خواهد شد.برطرف شدن این موارد بدون تردید بیش از هر چیز به جلب همراهی، اطمینان و اعتماد افکار عمومی و بیان دیدگاههای صاحب نظران و اهل فکر و عمل نیاز دارد که روابط عمومی شهرداری بایدبا توجه به مهارتهای ارتباطی مختلفی که دارند مخاطبان هر حوزه را با ابعاد،پیامدها و ساز وکارهای گوناگون آشنا نمایند.

در قدم نخست روابط عمومی شهرداری می بایستی سطح آگاهی کارکنان خود را نسبت به اهمیت و ضرورت استفاده از سرمایه های بخش خصوصی و مشارکت شهروندان ارتقاء داده و به این باور برسند که سرمایه گذار شریک مناسبی برای اجرای پروژه های شهری  بوده و در صورت تخقق این امر،یک بازی برد-برد که درنهایت به نفع ارتقای شاخص های مدیریت شهری سطح رفاه شهروندان و عمران و آبادانی محیط خواهد شد.

رشد،توسعه،پیشرفت و عمران در ابعاد مختلف که در سال های اخیر از مطالبات اصلی مردم و از اولویتهای کاری مسئولان می باشد،نیازمند آن است که مدیران شهری از  قابلیتها و سرمایه های موجود، انتظارات مردم و سازمان ها اگاه باشند و بتواند در زمان های لازم با اعمال روش های مدیریتی زمینه ایجاد زیرساخت های لازم، ارتقای شاخص های مختلف شهری و رفاه شهروندان را فراهم نماید که تحقق این موارد نیازمند منابع مالی جدیدی است که این موضوع با اطلاع رسانی،فرهنگ سازی و ارائه آموزشهای مختلف با توسل به شیوه ها و فنون مختلف ارتباطی و تبلیغی در سطح جامعه و ایجاد زمینه برای ارتباط دوجانبه توسط روابط عمومی شهرداری امکان می پذیرد همچنین روابط عمومی کلیه عوامل  درگیر در اجرای طرح رابا فعالیتهای خاصی که برای تشریح و ارزیابی ابعاد مختلف طرحها با زبانی ساده و در فضائی روشن و بدور از هرگونه ابهام و بزرگنمائی انجام می دهد می تواند متقاعد نماید تا از فرصت پیش آمده استفاده شود، و امر برنامه ریزی و اجرا را شتاب بخشند و با شیوه مناسب زمینه بحث و تبادل نظر مسئولان و صاحب نظران و اصحاب تفکر و علم و تحقیق و سرمایه گذاران را فراهم آورد .

اهمیت روابط عمومی که بخش هائی از امور اجرائی مربوط به جذب سرمایه در مدیریت شهری را انجام می دهند در فرآیند اطلاع رسانی،ارتباط،همفکری،تفاهم و تعامل با سرمایه گذاران و سایر مخاطبان با توجه به وظائف،اهداف و ماموریتهای تخصصی روابط عمومی ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا در سطح سازمانها تنها روابط عمومی است که می تواند ابعاد مختلف طرح را با در نظر گرفتن ویژگی های مخاطبان در اسرع وقت و با بیانی ساده یا تخصصی از طریق رسانه ها به اگاهی عموم مردم و صاحب نظران و مخاطبان اصلی طرح برساند.

اقدامات روابط عمومی چیست ؟

با توجه به حضور مسئولان شهرداری ها در جلسات و گردهمائی ها و همایش های تخصصی مربوط به این موضوع؛ روابط عمومی های آنها می بایستی دارای اطلاعات وسیعی از ابعاد مختلف طرح ها و پروژه های  شهرداری ها باشند که این اطلاعات زمینه ساز طراحی و اجرای برنامه های ارتباطی جهت اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی و بازاریابی برای سرمایه گذاران و شهروندان ورسانه ها محسوب می شود. تهیه فهرستی از اطلاعات کامل پروژه های قابل سرمایه گذاری و قراردادن آنها در سایت های مرتبط به چند زبان زنده دنیا ، انتشار آنها به صورت مکتوب در نشریات و بروشورها و ارسال این اطلاعات برای افراد و گروه ها و سازمان های مرتبط داخلی و خارجی از اقدامات اولیه ولی اساسی محسوب می شود.

همچنین روابط عمومی که مجری و درگیر در جذب سرمایه برای پروژه ها هستند با توجه به اینکه این موضوع طی چند سال اخیر از موضوعات اصلی و اولویتهای کاری دولت،مجلس،رسانه ها و دانشگاهها و مراکز پژوهشی بوده باید در تعامل و همفکری و همکاری مستمر با واحدهای مرتبط با جذب سرمایه گذار ضمن راه اندازی بانک های اطلاعاتی تخصصی پاسح دهنده ای حرفه ای به سوالات سرمایه گذاران،اصناف،سازمانها، دانشگاههاو رسانه های خبری موجود در سطح جامعه باشند.با توجه به جدید بودن این موضوع در بسیاری از نقاط کشور و در عین حال اهمیت آن ،این سوالات شامل سوالات ابتدائی و پایه ای موضوع ، درخواست برای تشریح جزئیات بخشی از طرح برای افراد،گروه ها و یا صنوف خاص،تقاضا برای توضیح بیشتر برای کاهش نگرانی ها  و ارائه پاسخ و توضیحات کارشناسی به رسانه ها و دست اندرکاران فعالیت خاصی را شامل می شود که در هر حال نیازمند پاسخهای صادقانه،صحیح،منطقی برای ابهام زدائی از سرمایه گذاری دراجرای  پروژه های شهری  فراهم آوردن زمینه مشارکت سرمایه گذاران در اجرای آن است که بیش از پیش نقش خطیر و پررنگ روابط عمومی ها در این موضوع و انجام برنامه های ارتباطی برای تمامی مخاطبان با توسل به تمامی ظرفیت های ارتباطی موجود و بهره گیری از قابلیتهای رسانه های مختلف توسط روابط عمومی ها را یادآوری می نماید.یکی از ابزارهای نیل به مشارکت استفاده از تبلیغات هدفمند، اصولی و مدبرانه است. تبلیغات امروزه در کشورهای مختلف بویژه در کشورهای در حال توسعه زمینه های فکری و عاطفی لازم را برای حرکت و تلاش همگانی و دخالت در سرنوشت سیاسی واجتماعی خود آماده می کند. تبلیغات باید با ایجاد شور و شوق و تبیین مشکلات دردوران گذار، مردم را نسبت به آینده‌ای روشن امیدوار کند. همچنین تبلیغات روابط عمومی‌ها باید ارتباط مردم و سازمان‌‌ها و دولتمردان را به صورت یک سازمان منسجم شکل بخشد و آ‌ن‌ها را متقاعد کند که پیشرفت سازمان ملزم  به حفظ آن پیوندهاست .

تبلیغات به منظور آنکه به ایجاد مشارکت بیانجامد، نباید عوامفریبانه ، ساده لوحانه و بدون توجه به نیازهای مخاطب باشد. تبلیغات روابط عمومی‌ها باید از اعتبار منبع، استدلالی بودن، توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی مخاطب، جذابیت محتوایی و عدم اغراق گویی برخوردار بوده و به ایجاد همبستگی اجتماعی و ملی بیانجامد از دیدگاه روانشناسان اجتماعی سه نکته اساسی در تبلیغات از اهمیت زیادی برخوردار است که روابط عمومی‌ها نیز باید به آن توجه کنند.

اولاً هر پیامی به هر صورت و با هر کیفیت ممکن است قابلیت جذب شدن را نداشته باشد. ثانیاً :همه بخش‌‌های جامعه با یک پیام ویژه به صورت همانند روبرو نمی‌شوند و آن را به صورت یکنواخت دریافت نمی‌کنند. ثالثاً: پیامی که بالقوه قابلیت پذیرش را داشته باشد نیز ناگهانی و یکباره در جامعه جذب نمی‌شود.

روابط عمومی‌ها در اجرای برنامه‌های تبلیغاتی خود باید نکات مهمی رابا توجه داشته باشند که هر یک عامل بسیار مهمی در جذب و یا دفع مخاطبان نسبت به اهداف روابط عمومی‌ها و در نتیجه شهرداری است.

آن نکات عبارتند از:

1.       اعتبار منبع پیام‌های تبلیغی؛

2.        ارتباط دادن پیام تبلیغاتی با منافع مادی و معنوی مخاطبان؛

3.        روشنی و وضوح پیام‌های تبلیغی؛

4.        مناسب بودن ساختار و محتوای پیام‌های تبلیغی.

روابط عمومی های شهرداری ، باید مخاطب محور و شهروند مدار باشند،ارتباط و تعامل مستمر با  افکار عمومی در صدر فعالیتها  قرار دارد و چنانچه روابط عمومی ها در عرصه جذب سرمایه و انتقال افکارعمومی در خصوص عملکرد اجرایی به شهردار،موفق به مشخص نمودن نظرات و تقاضاهای سرمایه گذاران،نخبگان ورسانه های خبری  نشوند، بدون تردید بخش عمده فعالیتهای ارتباطی و تبلیغی با موفقیت  همراه نخواهد شد.لذا  انتظار مهم تقویت روابط عمومی ،علاوه بر ارتقا فعالیتهای حوزه های اجرایی در فراهم نمودن مشارکت اجتماعی  و جذب سرمایه در پروژه های شهری و ترغیب بخش خصوصی موفقیت به دست خواهد آمد . زیرا در اجرای هر طرح عمرانی شهری که بودجه آن از مردم تامین می شود لازم است که مزایا و منافع این موضوع برای سرمایه گذاران،مردم و بخش های مختلف و مجموعه حکومت و شرایط خاص و پیامدهای احتمالی پس ازاجرائی شدن به طور شفاف و صریح برای عموم مخاطبان هر بخش تشریح نماید تا در نهایت بحث اقناع علمی مخاطبان به عنوان یکی از کارکردهای عمده و حساس روابط عمومی به طور مناسب و بدون هرگونه تحمیل باورها  و تبلیغات غلو آمیز صورت پذیرد.

موفقیت روابط عمومی در  ماموریت مهم نیازمند داشتن نقشه راه همه جانبه شامل سازمان اگاهی و جامعه آگاهی در زمینه های اجرایی ،عمرانیو فرهنگی جذب سرمایه های داخلی و خارجی درحد قابل قبولی است . این امر بدون تماس و تعامل مستمر روابط عمومی ها با واحدهای مختلف شهرداری ها و دهیاری ها از یکسو و ارزیابی مستمر نظرات و پیشنهادهای سرمایه گذاران ،دانشگاهیان و نخبگان و تحلیل محتوای رسانه ها و انتقال آنها به مدیران و کارشناسان و هسته های مشورتی ، تحقق نمی یابد.در ادامه راه روابط عمومی می بایست پاسخها و توضیحات جامع و کارشناسی را در اسرع وقت در زمینه  ابهامات و پرسشهای مطرح با استفاده از فنون  مختلف رسانه ای و از طریق فضاهای مجازی و اینترنت،صفحات مختلف روزنامه ها و مطبوعات تخصصی،خبرگزاریها،برنامه های مختلف خبری و تحلیلی و اطلاع رسانی و آموزشی رادیو و تلویزیون و از طریق فعالیتهای تبلیغاتی و انتشاراتی مثل تیزر،پیامک،پست الکترونیک،بروشورها و لوحهای فشرده ، برای مشخص نمودن زوایای مختلف طرح در سطح جامعه تهیه و انتشار دهد.

پس از این و در ادامه راه ،ضرورت دارد روابط عمومی ها با تقسیم بندی مجدد مخاطبان، ضمن پیگیری جدی اقداماتی که در بالا ذکر شد،برای تقویت و تثبیت پیامهائی که پیش از این تولید و انتشار یافته، فعالیتهای مختلفی نظیر درج مقالات عمومی برای اعتمادسازی و جلب مخاطبان جدید،درج مقالات تخصصی در نشریات و سایتهای تخصصی،حضور مسئولان اجرائی و سرمایه گذاران در برنامه های رادیوئی و تلویزیونی،برگزاری نشست های تخصصی و حضور در همایش ها و نمایشگاهها و تنظیم برنامه هائی برای استفاده از ظرفیتهای نخبگان داخلی و خارجی برای موفقیت برنامه های آتی و بلند مدت در این امر را طراحی و اجرائی نماید.

البته با همین تعریف در مدیریت شهری باید شورای شهر در ایجاد روابط عمومی بعنوان نهاد بسترساز تحکیم روابط مردم با اعضا ، تلفیق تئوریها با عمل در جغرافیای شهری ، ارائه راهکارهای مشارکت جویی ، تقویت شورایاران محله ها و پاسخگویی به رسانه های جمعی اقدام کند و روابط عمومی شورای شهر تعامل بین نهادی برای مدیریت واحد شهری را بعهده گیرد .

همسویی و همراهی روابط عمومی شهرداری با شورای شهر می تواند شرایط ذهنی پذیرنده را در میان شهروندان بوجود آورد و در این شرایط طرحها از سرعت بیشتری برخوردار شوند.

در بخش بعدی در مورد تفریحگاهها خواهم گفت

/ 0 نظر / 62 بازدید