میدان با تندیس زیباست

از اینجانب توضیح و راهکار خواستند که به آن پرداختم و شورای شهر قبلی از کمبود اعتبارات سخن به میان آورد و دیگری شرایط نگهداری آنها را طرح نمود که موجب تحمیل هزینه برشهرداری می شود !! همه ایرادها را بهانه جویی می دانستم برای یافتن مفری جهت کم کاری و عدم توجه به هویت تاریخی و تاکید بر نگاه هنرمندانه عابران وتوجیه ای بر عدم تخصیص اعتبار به امر هنر درمنظره شهری و لذا موجه نمی دانستم! اخیرا" جمعی از اهالی فرهنگ در این خصوص به میدان آمده اند و نسبت به این نقیصه اعتراض نموده اند ولی متاسفانه هیچ واکنشی از سوی مسئولین و اعضای شورای شهر در این خصوص نشان داده نشد ! و در مورد بود و نبود تندیس اظهار نظری نمی شود تا این مطالبه منطقی مردم به فراموشی سپرده شود! تندیس عبوری از درون تاریخ بسوی عصر حاضر است و رمز هر عبور دانستن و رشد آگاهی ها و کسب تجارب ارزشمند است که با نمادها و الگوها به آسانی و کمترین هزینه به نسل حاضر منتقل می شود .پس اعضای شورای شهر توضیح دهند. جغرافیای تاریخی شوشتر مملو از نمادهای افتخار آمیز است ،و زیباست هر صبح به تندیسها در میادین شهر سلام داد تا وفاداری خویش رابه فرهنگ دیار مان اعلام نماییم  . می گویند شهری که تندیس ندارد از پیشینه قوی برخوردار نیست! سر انگشتان هنرمندانه پیکره سازان ، چهره های بزرگی که به ما راه کمال را آموختندنشان خواهند داد ، دریغ نکنیم  

مطلب 14 اردیبهشت سال 89 بدین شرح بود:
شوشتر را شهر تاریخی -باستانی - دارالعلم - دارالمومنین - شاهدان نور - اجتهاد - مهندسی آب - غیرت و اولین شهر پس از طوفان نوح می نامند و در سخنرانیهای مسئولین بارها صفتهایی منتسب نمودند که مستمعین به وجد آمد ند و سخنران سرخوش از این بیانات پله ها را به سوی ترقی زود پیموده و رفتند غافل از این که شوشتر مانده است با خود و القاب و صفاتی که سالها تکرار شده اند .
اما دریغ از یک تندیس که در میدانی از شهر نصب شود تا عابران بدانند و لحظه ای درنگ کنند وتامل و کلاه از سر بر دارندبرای احترام به تندیسی که نشان از هویت و تاریخ و علم و منزلت و شکوه و نجابت و مردانگی و غیرت و مبارزه و پویایی و نشاط وسرزندگی و ایثار این شهر دارد .
آری در فصل میدان باران شهر قحطی تندیس است!
میدان شهر با تندیس زیباست!
درمیادین شهر شوشتر گل تندیس بکاریم که پژمرده نمی شوند و چشم نوازند. وبرای غریبه ها دست تکان خواهند داد تا با مهمان نوازی ما آشنا شوند و هرروز بیایند و با هرروز آمدن آنان که دیگر آشنا خوانده می شوند حتی آبشارها هم خواهند خندید.
آیا اعضای شورای شهر لبخند شهروندانی که امانت خویش را به دستشان داده اند را دوست ندارند!!!؟؟
/ 1 نظر / 26 بازدید
معصومي

سلام موفق باشي با تنديسهاي دلخواهت