دلتنگ

دلتنگم .

گفتند شادیها را باهم تقسیم کنیم

همه شادیهایم برای شما

مرا بگذارید

 و بروید

شاید سکوت مرهمی باشد

برای فردایم

که به شتاب می آید

/ 3 نظر / 5 بازدید
لیلا

سلام در غمهایت نیز با توایم

pat&mat

ممکنه ما گلی رو دیر یاد کنیم ، اما محاله عطر خوشش رو از فضای دلمون پاک کنیم . . .

کیانا(مستعار)

Put your hand on a hot stove for a minute, and it seems like an hour. Sit with a pretty girl for an hour, and it seems like a minute. That's relativity. Albert Einstein