بهار میآید

نزدیک عید که می شد روی زمین شوشتر پر از گل شمشیرک می گشت یعنی نوروز نزدیک است و در هوای بچگی گلها را می چیدیم و دسته می کردیم رنگارنگ در گلدان می گذاشتیم .

روی آسمان شاپرشک شوشتری فوج فوج و هرکدام لانه ای در خانه ای با موسیقی که روح را جلا می دهد و آهنگی که با آن می فهمیدیم بهار می آید و آماده می شدیم تا عیدی ها را از بزرگترها جمع کنیم و دلی سیر از عذاب در بیاوریم و بستنی سنتی را بخوریم

حالا که در شوشتر نیستم تا عید نمی دانم خبری از گل شمشیرکی و شاپرشکها در شوشتر هست یانه؟ صدای پرندگان را طور دیگری می شنوی ! انگار آنان هم لهجه دارند!

/ 4 نظر / 11 بازدید
خسرو

در شوشتر زیباییها معنای خود را می یابند و درود بر شما همشهری خوب که چنین قشنگ و ساده مطالب را بیان می کنی

علی

لذت بردم ولی ناراحت شدم که دیگر از این گلها در شوشتر خبری نیست

احمد

همه در انتظار اوییم که بیاید خدا کند که بیاید

حسن

زمستان هم می رود مهم این است که روزها مانند هم نباشند