خبر.....خبر....خبر!!!!

خبرنگاران رسانه در بیان واقعیتهای اجتماعی و اطلاع رسانی به موقع جهت جلوگیری از آسیبهای احتمالی و چالش اجتماعی و بروزآگاهی از پیچیدگیهایی که بحرانها را به درون جامعه انتقال می دهند  بیش از همه اقشار می توانند نقش آفرینی نمایند که برای ایفای نقش خود لازم است تا با آگاهی از عناصر خبری و حساسیتهای اجتماعی در ارائه اخبار دقت داشته باشند هر رسانه بدون در نظرگرفتن عنصری از عناصر خبری در بیان خبر تنش را به درون مخاطبان خواهد برد و امنیت روانی را برهم خواهد زد که همین اختلال روانی تبدیل به پدیده ای امنیتی می شود و نگاهها را متوجه حاکمیت می سازد ! یکی از سایتهای خبری شوشتر در روز 5 اسفند درمورد کارگران شهرداری شوشتر خبری آورد که( مشکلات پرسنل شهرداری بوسیله نماینده و فرماندار شوشتر برطرف گردید!) قبل از این خبر هیچگونه اطلاع رسانی در مورد مشکلات کارگران صورت نگرفته بود و افکارعمومی آمادگی درک آن را نداشت که یک ساعت بعد خبری درج گردید که( رییس شورای شهر شوشتر اعلام کرد که مشکل کارگران شهرداری حل نشده است )!!یعنی اینکه متولی پیگیری امور شهر و قانونگذار شهرداری که شهردار مجری مصوبات و منصوب آنهاست و باید برای درآمدزایی راهکار ارائه نماید خود از منظر اپوزیسیون وارد می شود و خبر را تکذیب می کند و به دنبال آن فرماندار بازنشستگی کارگران را دنبال می کند و به توافقاتی با بیمه تامین اجتماعی می رسدو روز بعد خبری از قول فرماندار درج می شود:( که مشکل بازنشستگی پرسنل شهرداری حل شد)!! اما انباشت زباله ها در شهر و ابقای رنج کارگران ماند و دوباره نماینده شهر که روز قبل حلال مشکلات بود این بار دست کشیدن از کار کارگران را برای احقاق حقوق خویش یک سناریو ی از پیش طراحی شده بعضی کاندیداها بخواند تا پیگیری مطالبه صنفی و حقوق مسلم قشری از جامعه دستخوش فضایی سیاسی گردد و در غبار فراموشی گم شود و زحمت رنج نداری رادر انتهای سال بازهم به دوش کشند و پرداختن به اصلی ترین موضوع جامعه که انتخابات است در این هیاهو پنهان گردد و در کشمکش سیاسی کارگران ابزار شوند! و هیچ کدام از طرفین مورد نظر از نگارش خبر راضی به نظر نرسد نه فرماندار ،نه نماینده،نه شورا،نه کارگران،نه مردم ، نه کاندیداهای دیگر و نه شهردار که مسئول تامین حقوق آنهاست و مشکل را به گذشته حواله می دهد که شیوه مرسوم در مدیریت امروزی شده است و سرپوش نهادن بر ناتوانی در ایجاد منابع مالی !!.

همه این حوادث مبین بی تدبیری و عدم اطلاع یک رسانه از نحوه ارائه اخبارو ارتباط با مخاطبین دارد و اگر زمان شناسی هنرمندانه و جامعه پیش رو را با دقت نظر بهتر و. بیشتر و شناخت عمیقتری توجه می نمود هم مشکل کارگران مرتفع و یا حداقل تحت الشعاع فضای کنونی قرار نمی گرفت  هم یک ابزار سیاسی بدست سیاسیون نمی افتاد تا مطالبات مغفول گردند و هم برای حضور پر شکوه مردم در انتخابات گزک به دست بهانه جویها نمی دادیم البته نگاه جانبدارانه رسانه ای چنین تنش هایی را ایجاد خواهد کرد که توصیه می کنم اهل رسانه برای ورود به عرصه رسانه ای ضرورت دارد علوم رسانه و ارتباطات را فرا گیرند تا اعتماد اجتماعی را فراهم آورند و بپذیرند که نگاه جانبدارانه مخاطبان را کاهش خواهد داد و تعامل و توازن اجتماعی را فراهم نخواهد کرد .

به همشهریان خوبم که از پیشگامان رسانه ای در استان می باشند مانندحاج کاظم حاج سردار  ستون نویس نشریات و روزنامه های استانی که با ایجاد ستون راوی در روزنامه نورخوزستان ناظر خوبی بر عملکرد دستگاههای اجرایی ست و باب تعامل او با اقشار باز است و سالهاست می نگارد و از مال دنیا اندوخته ای برای خود نگه نداشته است ، امید حلالی مدیر مسئول روزنامه فرهنگ جنوب و مدیر خانه مطبوعات کشور که با تشکیل میز گردها شخصیتهای علمی و اجرایی و سیاسی را به چالش می کشد تا مردم با عملکردشان آشنا شوند . مصطفی نظاری چهره جوانی که با انتشار هفته نامه نشاط تعدادی جوان دیگر را به دنیای رسانه ها وارد کرده است ،مجتبی نارنج پور که خبرنگار فعال خبرگزاری فارس است و سایت او هر روز جریانی نو ایجاد می کند و با بهره گیری از اطلاعات و جامعه پیرامونی مخاطبین خویش را اقناع می سازد و به او اعتماد می کنند،همچنین سید محمد طاهر موسوی زاده در تاسیس نور خوزستان،حسین زاده در راه اندازی روزنامه صبح کارون ،زراعتکار و خانم افتخاری در انتشار بهار سبز افتخار می نماییم و توصیه می کنم برای ورود به این عرصه به آنان تاسی واز آنان الگو گیری شود تا بکارگیری تجربه این افراد مانع دادن سوژه به دیگران که برای شهر و دیار و هویت و پیشینه مان نفعی ندارد باشیم و رفاقت و دوستی را ارمغان آوریم و فضای شهر را گرما بخشیم که رمز موفقیت  آگاهی ست. یک بررسی بنمایید که در این مدت کوتاه چند تکذیبیه بر اخبار منتشره زده شده است براستی چرا!!؟ امروز گرم کردن تنور انتخابات اولویت اول است و به جای نفرین بر تاریکی باید شمعی برافروخت.

باید فردا جوابگو باشیم که احقاق حق جمعی را در هیاهوی سیاسی یک شهر گم کردیم و باید عذر خواهی کنیم که دلهایی را آزردیم و رنجاندیم که:ولاتقف مالیس لک علم

/ 5 نظر / 45 بازدید
حسن

جانا سخن از زبان ما میگویی وقتی هیچ نظارتی از طرف بانیان فرهنگی شهر بر کارهای رسانه ای نمیشود نتیجه اش میشود این!!!!!!!که هر کار نابلدی مسئول هدایت افکار جامعه میشود

اصفهان سیتی

سلام دوستــــــان با رودخانه ی زیبای سیمیرم اصفهان به روزم.....[ [گل]

شوشتر

گتوند باید از شوشتر جدا بشه / اگه گتوند جز شوشتر نبود الان وضع ما این نبود