رای....رای باهم می شوند آرا

برای آبادانی شهر شوشتر و برای دفاع از پیشینه تاریخی و هویت باستانی اش و نیز برای انتقال مطالبات منطقی مردم به مسئولین و همچنین به عنوان یک وظیفه اخلاقی و انسانی که هر کس باید در تعیین سرنوشت خویش دخالت کند روز 12 اسفند با حضوری پر شکوه پای صندوقهای رای میثاق نامه وحدت و عزت و سربلندی خویش را امضا نماییم و نام هرکه را اصلح تشخیص دادیم و توان امانتداری رایمان را دارد بر برگه رای بنویسیم و به صندوق بیندازیم تا همه بدانند ما سربازان همیشه بیدار  به عهد خود وفا کردیم و حال نوبت آنهاست تا عظمت این مردم را دریابند  .

 

12 اسفند شکوفه ها دیدنی تر خواهند شد

/ 473 نظر / 9 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شوشتری

باسلام برای باهم بودن هیچوقت دیر نیست درود بر سهراب گیلانی مردعمل و شجاعت

شوشتری

باسلام برای باهم بودن هیچوقت دیر نیست درود بر سهراب گیلانی مردعمل و شجاعت

شوشتری

باسلام برای باهم بودن هیچوقت دیر نیست درود بر سهراب گیلانی مردعمل و شجاعت

شوشتری

باسلام برای باهم بودن هیچوقت دیر نیست درود بر سهراب گیلانی مردعمل و شجاعت

شوشتری

باسلام برای باهم بودن هیچوقت دیر نیست درود بر سهراب گیلانی مردعمل و شجاعت

شوشتری

باسلام برای باهم بودن هیچوقت دیر نیست درود بر سهراب گیلانی مردعمل و شجاعت

شوشتری

باسلام برای باهم بودن هیچوقت دیر نیست درود بر سهراب گیلانی مردعمل و شجاعت

شوشتری

باسلام برای باهم بودن هیچوقت دیر نیست درود بر سهراب گیلانی مردعمل و شجاعت

شوشتری

باسلام برای باهم بودن هیچوقت دیر نیست درود بر سهراب گیلانی مردعمل و شجاعت

شوشتری

باسلام برای باهم بودن هیچوقت دیر نیست درود بر سهراب گیلانی مردعمل و شجاعت