شوشترندا

صدایی که سالهاست گوش تاریخ را می نوازد و تاریخ با افتخار می شنودوراه را باز می یابد

 
اهوازصاحب رتبه شد
نویسنده : ع - سوارنژاد - ساعت ٢:٤٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٧ مهر ۱۳٩٠
 

صبح زود برخاستم و بشارتی دادندکه:

 

اهواز آلوده ترین شهرجهان است

خوشحالم که ما هم در جهان صاحب رتبه ای شدیم!!

و تا فردا و رتبه ای دیگر

آی نفسم!!پنجره ها را ببندید!!

شاید تعطیل شود!

سالهاست تعطیلیم!

آی تعطیلات ای بهترین سوژه برای ماندن

که نفرین باتعطیلات نیز بر لبها می ماند!

اماتونلی بسوی بهشت آباد برایمان حفرمی کنند

 تا کارون را ازشرآلودگی مصون دارند!!

تا مرگ پرندگان مهاجر رابه تماشا بنشینیم

 شاید عادت کنند دیگر نیایند!

وگردوغبارمیشود ومدرسه ها تعطیل میشوند تا نیاموزند!

اهواز در جهان اول است

 بدون اینکه تماشاگران بر سکوهای میدان بنشینند و با فریاد لیدرها تشویق شود!

اول شد ودریغ از لبخند!!