شوشترندا

صدایی که سالهاست گوش تاریخ را می نوازد و تاریخ با افتخار می شنودوراه را باز می یابد

 
شهر شوشترامروز
نویسنده : ع - سوارنژاد - ساعت ٥:۳٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸۸
 

شوشترامروز

شهری که برای چندمین بار رشتی پور سرپرست شهرداریش می شود!  شهری که معاون چند سال پیش شهرداریش فرماندار می شود!

شهری که در درونش شهری به نام اندیشه ایجاد می شود!

شهری که چون شهردارش امنیت برای قصابها ایجاد نکرد استیضاح می شود!

شهری که بر روی ستونهای باستانی آن خیابان ایجاد می شود !

شوشتردیروز

شهری که مهربان است و مهمان نواز وپیر شهری است که چون همه پیران باید تکریمش کنیم .

شهر مانوس با زلال کارون ،

شهریکی از شنیدنی ترین چهچهه ها هزار و با رقص شاخه های کُنار افراشته

شوشتر از مادرش شهر زاده شد و شاید به همین دلیل مجرم است!

مگر نشنیدی آنان که ریش سفیدی پیران را بر نتافتند چه عاقبتی داشتند!.

دیروز شوشتر  و امروز شوشتر ! فاصله بسیار !!

اما شوشتر همان است سرفراز و سربلند و مفتخر و دیار مومنین سر به مهر که برای همیشه دل در گرو اهل بیت بسته اند و به این دل بستگی می نازند

و شیعه در نامهربانی ها صبور است و دلی چون دریا دارد و به فردا امید وار است که این شهر را دارالمؤمنین می نامند! نامش غریبه نیست! بسیار آشناست