شوشترندا

صدایی که سالهاست گوش تاریخ را می نوازد و تاریخ با افتخار می شنودوراه را باز می یابد

 
آب و هوای شوشتر
نویسنده : ع - سوارنژاد - ساعت ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٩
 

در فصل سوم کتاب تذکره شوشتر تالیف علامه فقید سید عبدالله الحسینی الشوشتری متوفی سال 1173 ه،ق  آمده است:

(و هوای شوشتر بسیار سازگار و با اکثر امزجه موافق است و مردم غریب در هر موسم که وارد آنجا شوندکمتر بیمار می شوندومرض طاعون هرگز مسموع نشده که در آنجا واقع یا از بلاد قرییه سرایت نموده باشد و عوام شوشتر گویند که این ببرکت دعای حضرت امام رضا علیه السلام که در حین مسافرت از مدینه به خراسان وارد آنجا شده و این دعادر حق ایشان نموده و امراض وبایی نیز بسیار کم است و غالب در اکثر امزجه صحت است و امراض کثیر الوقوع حمیات سهله العلاج است و همینکه مرض مفارقت نمود بزودی رفع نقاهت می شود ودر اکثر فصول اغذیه غلیظه در آنجا معتاد است و بسبب سلامتی آب و هوا منشا انحراف مزاج کمتر گردد....هوای بهار آنجا بغایت معتدل است و وفور گل و لاله و ریاحین خدا آفرین در صحراهای آن بحدی است که وصف نتوان نمود و شعرای سلف بهار شوشتر را ضرب المثل و تشبیه بهار سایر بلاد به آن نموده اند و نشاطی در طبایع خاص و عام آنجا دران فصل می شود که اکثر اوقات را بسیر و تفنن و باغ روی می گذرانند و بفعل طبیعت ظرافتها و حرکات طفلانه چند از ایشان بظهور میرسد که در سایر اوقات ازان قسم شوخیها کمال تحاشی و استنکاف می نمایند و بهارنارنج آنجا بسیار معطر است وگل سوری نیز از اکثر بلاد ممتاز است.)

دیروز گرد وغبار همه را کلافه کرده بود و مراکز آموزشی استان خوزستان تعطیل اعلام شد اما در شوشتر همه جا را تعطیل کردند و می گفتند شدت آلودگی از همه نقاط بیشتر است!شاید سالها بعد نویسندگانی بنویسند که شوشتر تعطیل بود و آب و هوایش بر خلاف امزجه و ناگوار بود بحدی که نتوان گفت!