شوشترندا

صدایی که سالهاست گوش تاریخ را می نوازد و تاریخ با افتخار می شنودوراه را باز می یابد

 
محرم
نویسنده : ع - سوارنژاد - ساعت ۳:۱٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٩
 

 جاده های ورودی به شهر مسدود است و از راه فرعی باید وارد شد یا با پای پیاده ،که در مسیر شلوغی هیئتها گم نشوید و بازنمانید ،بیرقهای سیاه را افراشته اند ،خیابان اصلی شهر را آماده نموده اند و ایستگاههای صلواتی در مسیر هیئتها نذورات را جمع کرده اند تا با تهیه شربت و شیر داغ عزاداران را در هر محله خوش آمد گویند و یاد رفتگان را گرامی دارند و ثوابی ببرند.مقام عباس را آراسته اند و میدان آنجا را سیاهپوش تا میزبان اشکهای عزاداران سقای باوفا ابو الفضل شوند، زنجیرزنان آماده می شوند تا زنجیرها را در میدان بر دوش بکوبند.خبرنگاران و فیلمبرداران برای تهیه گزارش و خبر برای رسانه های سراسری در جای مناسبی یافته اند و قرار گرفته اند و با دوربینهای بردوش منتظر مانده اند تا سوژه ها را برای نشریات شکار کنند

برابن مالک را نیز برای تاسوعا و امامزاده عبدالله را برای عاشورا تا بجای آورند سنت مرثیه خوانی و عزا و مویه بی نظیری را که می تواند به قدمت تاریخ شهر باشد و در زمره اثر ملی ثبت گردد و میراث اجداد خویش را پاس دارند و به نسل بعد انتقال دهند و هر سال گرمتر و با شکوه تر از پیش .

و دهه اول محرم در شوشتر واقعا" دیدنی و در خور تحسین است هموطنان را دعوت می کنم به مسافرت به شوشتر در روز عاشورا تا انقلاب حسین را ببینند و سفینه النجات بودن او را دریابند و ارادت شوشتریها را به این مکتب مشاهده کنند و شور مساجد  در تامین نذری و ارائه خدمت به عزاداران حسینی که نگاهها را جذب می سازد.شعرهای مراثی و ابیاتی که با موسیقیای سوزناک شوشتر دستها را بهوا می برد و بر سینه می کوباند شنیدن دارد. نشستن در حیاط مسجد با خیل سیاهپوشی که بر سفره آقا نشسته اند توفیق بزرگی است که باید نصیب شود