شوشترندا

صدایی که سالهاست گوش تاریخ را می نوازد و تاریخ با افتخار می شنودوراه را باز می یابد

 
سفر به شوشتر
نویسنده : ع - سوارنژاد - ساعت ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸۸
 

سفر به شوشتر لذت بخش است .و ازمنظر آموزشی هر مقوله ای که مورد نظر باشد می توان در آن یافت. شاید هفت شهر عشق را که عطار گشت مراد همین شوشتر باشد خود را اندر خم یک کوچه قرار ندهیم وقت تنگ است .و عصر مدرن عصر شتاب است و لودر و بولدزر کار صد نفر انسان را در یک روز انجام می دهد و شاید کار صدها انسان را در طول تاریخ در یک لحظه بر باد!!!!!بشتابیدهمین امروز در شوشتر کنار کارون بنشینید و گذر عمر را تماشا کنید،و رقص شاخه های درخت تنومند کُنار را که در مقابل سر تعظیم فرود می آورند،با شعری که دوباره به زندگی اشتیاق می بخشد.