شوشترندا

صدایی که سالهاست گوش تاریخ را می نوازد و تاریخ با افتخار می شنودوراه را باز می یابد

 
زیرروگذر
نویسنده : ع - سوارنژاد - ساعت ٥:٤٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٩
 

سالها ساختن پل سوژه رایج در شوشتر بود و هر کس می آمد وعده ساخت پل را به مردم می داد و می رفت تا پس از گذشت چند سال و رفت و آمد چند مسئول و دولت بالاخره پلی ساخته شد و سوژه سازان که دل خوشی از پیشینه تاریخ شوشتر ندارند و کمتر به آن می پردازند مسئله ای را ساختند به نام زیر گذر .

زیر گذر ورد زبان شد و شاعران در موردش شعر سرودند! و قیاس کردند که در شهرهای همجوار تا کنون چندین زیر گذر ساخته شده است و ما هنوز یکی نداریم!که تبدیل شد به روگذر ! از زیر به رو آمدن یک ترقی و پیشرفت است و جامعه مترقی و پیشرفته همه رو خواهند آمد ! و بر بالا خواهند نشست و با این استدلال زیبا این تغییر را برای شوشتر نافع می دانند ! و مبتکر طرحی نو در فرهنگ عمرانی شدند به نام زیر رو گذر!

و روگذر چون به جای زیر گذر است و زیر گذر سوژه رایج ،شهردار و فرماندار و شورای شهر و همه دیگران متهم به تقصیر و هر کس برای برائت بهانه ای می آورد تا بماند ورد زبان همان زیر گذر .

جمعی می خواهند فرماندار را برکنار کنند

جمعی شهردار را استیضاح

جمعی می گویند رایمان را پس می گیریم

جمعی طلب خسارت که از تبدیل پروژه عظیم و باشکوه! زیر گذر به روگذر متضرر شده اند .

و اما جمع بیشتری در نهانخانه دل گریستند که کجا مانده ایم؟

و شوشتر همان است که بود با زیر گذر یا بدون آن و مردم فهیمی دارد و می دانند و ناخوانده ملایند. وای بر آنانی که از تاریخ شوشتر عبرت نمی گیرند . که کارون بسیار دیده است