شوشترندا

صدایی که سالهاست گوش تاریخ را می نوازد و تاریخ با افتخار می شنودوراه را باز می یابد

 
رمضان 16
نویسنده : ع - سوارنژاد - ساعت ۳:٠۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٩
 

در آخرین روز ماه مبارک خیلی چهره ها با اینکه یک ماه روزه داری کرده بودندبشاش بود و سرحال و خوشحال بودند چون روز عید فرا رسیده بود و توفیق یک ماه روزه در رمضان و ختم کامل قرآن نصیبشان شده بود حتی مش رضا ی بقال که همیشه اخمهایش درهم بود و جرات گذشتن از جلوی مغازه اش را نداشتیم لبخند بر لب داشت یادم می آید یکسال ماه رمضان در روز آخر مش کاظم خودش را در خانه زندانی کرده بود و بیرون نیامد و اهل مسجد برای قرائت دعای وداع از غیبت او مطلع شدند و به خانه اش رفتند از زیر دالان صدای صلواتهای پیاپی اش می آمد و درب را که باز کرد و از او علت را پرسیدند می گفت در ماه چند کار ضروری پیش آمد که موجب شد نتوانم مانند هر سال که نذر کرده ام دوبار قرآن را ختم کنم و امروز باید این چند جزئ باقیمانده را بخوانم که خواندم و راحت شدم .ایمان و اعتقاد و استحکام در انجام فرایض در شوشتر مثال زدنی است.

تا که چشمم باز شد دیدم که یارم رفته است

ماه مهمانی تمام و مه نگارم رفته است

با گل این بوستان تازه انسی داشتم

گرم گل بودم که دیدم گلعذارم رفته است