شوشترندا

صدایی که سالهاست گوش تاریخ را می نوازد و تاریخ با افتخار می شنودوراه را باز می یابد

 
رمضان 12
نویسنده : ع - سوارنژاد - ساعت ٩:۱٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٩ شهریور ۱۳۸٩
 

روز بیستم بعد از نماز جماعت صبح مسئولیتها برای حرکت دسته سینه زنی از مقام عباس تا درعلی مشخص می شد و هر کس برای انجام کارها به طرفی می رفت تا بعد از افطار که هیئت حرکت کند . در شب بیست و یکم حتما" حلیم نذری در حلیم پزیها بود و ابدا" هیچ حلیم پزی در شوشتر در این روز وجهی از مشتری دریافت نمی کرد. کار تهیه تانکر آب و یخ و ماشین حمل آبسرد برای حرکت دسته سینه زنی با حاج حمید مسکر بود . نوحه خوان کمیلی نام داشت که از سالها به یک سبک نوحه می خواند تهیه بلندگو و سیستم صوتی با استاد ابراهیم بود و آراییدن ماشین که نوحه خوانان در آن قرار می گرفتند با محمد زاده .استاد عبدالحسین عباسی هم این طرف و آن طرف می رفت و سر و صدا می کرد و غر می زد و کابلها را می کشید و اگر صدای کسی می زد و پاسخی نمی شنید شروع می کرد بر سر خود کوبیدن و نظرها را به خودش جلب کردن .هرکس بخشی از کار را به عهده می گرفت و با صدای یاعلی کمیلی دسته به سوی درعلی حرکت می نمود در جلوی هیئت یک تابوت حمل می شد که بچه ها ی محل آنرا بر دوش داشتند ناظر انجام کارها مرحوم حاج سید احمد مرعشی میرمقیم اعلی الله مقامه شریف بود نوحه خوانی و کوبیدن بر سینه هایی که پر از صفا بود صفا داشت و آن کوبیدن بر سینه مهر و عشق علی بن ابی طالب را به درون سینه ها می کاشت و محکم می کرد و به محض رسیدن به مکان درعلی واقع در دروازه شوشتر به یکباره فریاد می زدند : وای علی کشته شد و ریتم سینه زدن تند می شد و افراددسته با سرعت دستها رابر سرمی کوبیدندو تکرار وای علی کشته شد همراه با جیغ بانوان کنار خیابان و ناله های عزاداران فضا را منقلب می کرد و در شلوغی میدان دروازه آرام به گوشه ای می خزیدیم تا زیر دست و پا نمانیم  و خیلی از سینه زنان بیهوش بر زمین می افتادند و آب بر صورتشان می پاشیدند و بر می خاستند و ختم مراسم بود دوباره برای برگزاری مراسم احیا شب قدر به مسجد محله بازمی گشتیم از راه اوراض به طرف عبونو و از آنجا به چهل امیرون و بعد مقام عباس و دعایی که خوانده می شد می گفتند خدایا ما را سلامت دار تا همه ساله برای علی بن ابی طالب عزاداری کنیم و در احیا شب را زنده بداریم .ونیز امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السو

حالا هم هیئتها را هست ولی شور حاج جعفر و صدای مومن زاده و ابهت مش جمشید را در آنها نمی بینیم

انشاالله که ببینیم