شوشترندا

صدایی که سالهاست گوش تاریخ را می نوازد و تاریخ با افتخار می شنودوراه را باز می یابد

 
پیامک عیسی سجادی
نویسنده : ع - سوارنژاد - ساعت ٩:٤٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢ تیر ۱۳۸٩
 

ماه رجب ماه پر برکتی است .و کرامات و توفیقات بسیاری نصیب آن کس که خالصانه به درگاه رب  بی نیاز طلب نیاز کند می گردد کافیست باور کنی.

حاج عیسی سجادی را همه اهل فضل و ادب می شناسند هر چند قدر اورا نمی داننداو مردیست که در فرط گمنامی به سرفرازی و شکوفایی ادبیات فارسی می اندیشد در وبلاگ شوشترنگار اورا دردانه شعر شوشتر نامیده اند که تعبیر زیبا و در خور یست  ایشان کتابهای بسیار نگاشته اند که مجموعه اشعار (کلپرته)به زبان محلی شوشتری باب جدیدی در ادبیات فولکولور گشود و به تبع آن شعرای بسیاری در استان در این راستا حرکت نمودند و اشعار محلی را به طبع آراستند که مجموعه دنگ و فنگ مرحوم عیدی شیر افکن را می توان نام برد .سجادی کتبها و مجموعه اشعار زیادی دارندکه گاه این کتب از سوی اساتید دانشگاه به دانشجویان به عنوان منبع معرفی می شوند. خداوند ایشان را حفظ کند و عمر طولانی دهد تا بتواند استوار در خدمت به ادبیات این سرزمین گام بردارد و ما از تواضع ادیبانه اش لذتی مفتخرانه و حظی وافر بریم.

از توفیقاتی که در ماه رجب نصیبم گردید پیامکهای زیبای عمو عیسی بود که در لیله الرغائب و به مناسبت روز پدر ارسال نمودند و این ابیات شعر پیامکی نهیبی بود تا بیدار شوم و از بی تفاوتی در آن شب برهم و چند سوره قرائت کنم و ادعیه ها را از مفاتیح الجنان بخوانم و برای سلامتی آن ادیب فرزانه و مرد با وفا و رفیق همیشگی که مختصر کسالتی دارد دعا کنم از همه درخواست دارم برای این مرد بزرگ که از افتخارات شوشتر باستانی و ادبیات ایرانی است دعا کنند

پیامکهای حاج عیسی سجادی که در پنج نوبت زحمت کشیدند و شرمنده ام نمودند را بخوانید:

بنویس نام مرا درکف دستت ایدوست

                                       تا به هنگام دعا ها نبری از یادم 

                                   *     *      *

به کفشهایت نگاه کن در میان خاکها یا زیر باران با هم هستند دویار -دوهمراه- دودوست کاش آدمها از کفشهایشان یاد بگیرند.

                                 *     *      * 

تا صاحب فرزند نگردی نتوان یافت

                                     در عالم ایجاد حقوق پدری را

                              *       *      *

ای جان پسر از غم شبهای درازم

                                روزی شوی آگاه که دیگر پدری نیست

                           *          *        *

اگر چه حرمت مادر نگاه باید داشت

                                به حکم شرع بود واجب احترام پدر

پدر به راحت خود یک نفس نیندیشد

                             زبهر توست همی کوشش مدام پدر

                                                 التماس دعا :عمو عیسی