شوشترندا

صدایی که سالهاست گوش تاریخ را می نوازد و تاریخ با افتخار می شنودوراه را باز می یابد

 
دلتنگ
نویسنده : ع - سوارنژاد - ساعت ٧:٤۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٧ فروردین ۱۳۸٩
 

دلتنگم .

گفتند شادیها را باهم تقسیم کنیم

همه شادیهایم برای شما

مرا بگذارید

 و بروید

شاید سکوت مرهمی باشد

برای فردایم

که به شتاب می آید