شوشترندا

صدایی که سالهاست گوش تاریخ را می نوازد و تاریخ با افتخار می شنودوراه را باز می یابد

 
خنده
نویسنده : ع - سوارنژاد - ساعت ٧:۳٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸۸
 

چی از جون شوشتر میخواید؟ها !

کاری به کارتون داره؟خودش راحت زندگیش را میگذرونه! چرا راحتش نمیذارین؟ ها؟

شهردار نداره !نداشته باشه سو‍ژه کمتر داره!فرماندارش را عوض کردن عوض کنند!.خب تو چکار داری؟ها؟

پس این آقای جدید کجا برود بعد از چند فرمانداری !ها؟

چرا جوسازی می کنید ؟بهداشت خوبی نداره ! براچی وقتی دکتر نداره چطور بهداشت داشته باشه ! بزار نداشته باشه ! ها؟

 جشن سازه ها برای چی؟ چه سودی دارد!ها؟اگر کسی رفت زیر آوار زیر گذر چه کسی جواب میده ! ها؟ چرا میگید زیر گذر بسازید !ها؟

 چرا نق می زنید و پل می خواید؟ کارتون چیه که اون دست می ری!ها؟اب تو رودخونه نیست که پل میخوای ببندی!ها؟

بیایید در تعاونی باغات که کانون دوستداران شوشتر! تشکیل داده است عضو شوید تا باغ را تبدیل به ویلا کنید !ها!

 جوسازی نکنید.ها!غصه هم نخورید که برای سلامتی خنده خیلی خوبه هاهاهاهاهاها.........طبق پژوهش های علمی شهرهایی که کمتر می خندند افسردگی بیشتری دارند!!