شوشترندا

صدایی که سالهاست گوش تاریخ را می نوازد و تاریخ با افتخار می شنودوراه را باز می یابد

 
از پل لشکر تا بند خاک شوشتر
نویسنده : ع - سوارنژاد - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۸
 

امروز خبری خواندم از قول وزیر کشور که اعلام نموده بودند تا چند روز آینده چند طبقه از ساختمان جهان نمای اصفهان تخریب خواهد شد تا کارشناسان یونسکو بازدید نمایند و چشم انداز میدان نقش جهان اصفهان آسیب نبیند!

اما در شوشتر

چسبیده به پل لشکر تا بند خاک در محوطه ای که در حریم تاریخی است ساختمانهای تجاری و ابنیه هایی ایجاد گردیده که تا روی پل لشکر قرار نگیری نمی دانی اینجا آثار تاریخی است و ساخت و ساز هنوز ادامه دارد

نمی دانم به کجا وصلند امایورش گستاخانه و مالکیت آثاری که موجب مباهات تاریخ است و در مجموعه سازه های آبی بشمارمی آید در نهایت آرامش ادامه می یابد حکایت از وصل بودن می دهد ، می دانم به آنجایی که وصلند خدا نیست!و می دانید کسی که به غیر خدا وصل باشد عاقبت خوبی ندارد و لی آسیبهایی را بر جامعه ایجاد می کند که جبران آنها هزینه زیادی تحمیل میکند فردایی که یونسکو ایراد بگیرد و آثار شوشتر را از ثبت جهانی خارج کند چه خواهد شد؟این تهدید را جدی بگیرید وفضای آثار را حفظ کنید.

آیا وزیر کشور در مورد اثر جهانی شوشتر نیز چنین اقدامی را پیگیری خواهند کرد؟