شوشترندا

صدایی که سالهاست گوش تاریخ را می نوازد و تاریخ با افتخار می شنودوراه را باز می یابد

 
عیدتان مبارک
نویسنده : ع - سوارنژاد - ساعت ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٠
 

با اینکه گردو غبار امانم بریده است و می خواهد مانع شود تا دوستان را نبینم و مهمان ناخوانده آزار می دهد اما به رسم باستانی خویش متعهد می شوم و صمیمانه تبریکات را تقدیم می نمایم تا بازهم در کنارهم نوروز را پاس بداریم اگر چه غبار آلوده زمین نخواهد دل را از غبارها زدودیم و دستها را درهم محکمتر کردیم تا با استحکام دستهای درهم دوست داشتن را معنا کنیم و بفردا بیندیشیم  و از جاده های رفاقت با شمیم نوروزی راه را با سرودن ناب ترین شعر زندگی  بپیماییم

                          عیدتان مبارک باد