شوشترندا

صدایی که سالهاست گوش تاریخ را می نوازد و تاریخ با افتخار می شنودوراه را باز می یابد

 
اعضای شورای شهر شوشترتبرئه نخواهید شد!
نویسنده : ع - سوارنژاد - ساعت ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٠
 

نوروز که نزدیک می شود تلاش و جدیت در شهر مضاعف می گردد ، می دانند که نگاه ایرانیان به شوشتر دوخته خواهد شد و در آن چند روز تعطیلات گره شوش و شوشتر را محکمتر می سازند و در جاده حد فاصل این دوشهر تردد بیش از همه روزها در سال است ،می توان در آن چند روز همه لهجه ها را از کنار سازه های آبی شوشتر شنید! لذا باید همه امکانات را بسیج نمود تا زیباییهای نهفته در این آثار عیان گردند و اشتیاق را فراهم آورد تا دیگران را نیز مشتاق سازند که نظری و نگاهی و گوشه چشمی براندام نحیف این شهر بیندازند تا با این نگاهها شاید از بستر خویش برخیزد و دوباره بدرخشد و با درخشش خویش دنیا را به نظاره وادارد و در این نظاره بهت را برانگیزد ودر این بهت و حیرت از عظمت و شکوه و هوشمندی ، شکوفه های شکوفایی سبد سبد در دستان اهالی انباشته شود که مویه و گریه بر بالین بیمار بهبودی را برایش به ارمغان نخواهد آورد و حال نزارش وخیم تر می شود باید امید داد و او را خنداند تا با خنده هایش به زندگی برگردد!  هرسال تعداد گردشگرانی که به شوشتر می آیند و از آثار تاریخی و جاذبه های طبیعی آن بازدید می کنند از افزایش چشمگیری برخوردار است اما از افزایش امکانات رفاهی و خدماتی به آنان خبری نیست بلکه نسبت به سال قبل کمتر می گردد ! متولیان و مسئولین امر به جای پاسخگویی !فرافکنی نموده و هر کدام دستگاه دیگری را متهم می سازند و توپ را بزمین دیگری می اندازد تا با این شیوه هم خود را نگهدارند و هم به زعم خویش بتوانند از نگاه افکارعمومی تبرئه شوند و اهمال در پیگیری امورات مردمی که به آنان اعتماد نموده اند را در پشت این مسائل پنهان سازند غافل از اینکه چشم تیزبین مردم از کوچکترین رویش و ریزش یک غبار غافل نخواهد بود و بدرستی تشخیص می دهند و قضاوتشان را در رفتار اجتماعی شان بروز می دهند ! همه می دانیم که ارائه خدمات شهری و توسعه فضای سبز و ارتقا امکانات شهری به عهده شهرداری ست و شورای شهر نقش مصوب کننده طرحها و نظارت بر اجرا ی امورات شهرداری وظیفه ذاتی اوست اما هرساله با نزدیک شدن تعطیلات نوروزی، اعضای شورای شهر و مسئولین شهری  حملات خود را علیه میراث فرهنگی آغاز می نمایند و فضا را بر علیه مسئولین میراث ملتهب می سازند تا اذهان را به سوی دیگر بکشانندا شاید بتوانند از محکمه افکار عمومی خود را تبرئه نمایند!کاستی ها و نارسائیها را به گردن دیگران می اندازند تا ویران کردن آثار فرهنگی را بدون مجوز از مالکین و یا نهادهای ذیربط به فراموشی سپرده شود و کار خویش را توجیه کنند! با این گمان که طاقهای هشتی خانه بهبهانی و خانه پاپهن مزاحم و آلوده کننده فضای بصری مردم بوده اند و احتمال فروریختن آوار بر سر کودکان دبستانی داشتند!! اما شیب تند جاده بند میزان احتمال خطر ندارد؟ساخت و ساز بدون رعایت استاندارد در جاده بین الحرمین خطر ندارد؟ آقایان شورای شهر مناره شوشتر هم ممکن است ریزش کند و جمعی را زیر آوار فروبرد پس بیایید آنرا هم با لودر خراب کنید! باید ساخت که ویرانی هنر نیست.بگوییم چه ساختیم؟خیابان طالقانی و طاقهای نیمه کاره خطرناک نیست؟ متولی پایان این پروژه کدام نهاد است؟ خیابان موسوم به آل غفور خطرناک نیست؟ دوربرگردان دروازه خطرناک نیست؟ چرا آنها را اصلاح نمی کنید؟

اعضای مصاحبه کننده شورای شهر!!؛ باید بگویم مردم شوشتر از شما ناراضی هستند و بهتر است  بدانید هر گونه کمبود در نوروز به پای شما نوشته می شود ! میراث فرهنگی متولی شناسایی ، نگهداری و ثبت آثارملی ست و توسعه گردشگری منوط به هماهنگی تمام دستگاههای اجرایی ست که در این امر شهرداری کوتاهی نموده است و بنده نیز می دانیم از ابتدا با انتصاب مدیر کل فعلی میر اث فرهنگی مخالفت داشته ایدو علت آن را می دانم در فرصتی مناسب به آن خواهم پرداخت اما سعی نکرده اید با تعامل مشکلات را مرتفع نمایید و حمله را در دستور کارتان قرار دادید و او با صبوری و اغماض اقدامات خودرا انجام داد و پایگاه سازه های آبی که نهاد ی ملی و تحت امر تهران انجام وظیفه می کند و با همراه کردن مدیر کل می توان مرکز را به اهمال در نگهداری میراث از سوی پایگاه متقاعد نمود اما با رادیکالیزه کردن فضای نقد ،همراهی و تعامل را سلب و آسیبها یی جدی به امکانات را بوجود آوردید! و فرصت ارزیابی درست از عملکرد مدیر پایگاه را از مسئولین گرفتید.

توصیه می کنم تا دیر نشده است  در رفتار تان تجدید نظر کنید و از فرافکنی بپرهیزید و کارها را دنبال کنید که عدالت یعنی هر کس در جای خود قرار گرفتن است و متاسفانه ما جای خود را نمی دانیم ! و در این ندانستنها چنان غوطه ور شده ایم که بینایی مان نیز مشکل دار شده است اعضای محترم شورای شهر شوشتر متهمان ردیف اول  در محکمه افکار عمومی شوشتر هستند باید پاسخ ابهامات مردم را بدهید !کلام آخر که به خود آیید بهار آمده است و چهچهه بلبل بر شاخه درختها ی کُنار شنیده خواهد شد.